[PERSBERICHT – 27 november 2017]

Vlaams Belang niet te spreken over nieuwe ‘leidraad’ van Gemeenschapsonderwijs die vreemde talen op school toestaat

Chris Janssens: “Dit komt integratie niet ten goede. Vlaamse leerlingen in multiculturele scholen zullen eerste slachtoffers zijn.”

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de nieuwe ‘leidraad’ van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs (GO!) waarin schooldirecties worden aangemoedigd om voortaan andere talen op de speelplaats en zelfs in de klas toe te laten. Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens spreekt van een “dwaze richtlijn die de integratie van de allochtone leerlingen allerminst ten goede zal komen en waar Vlaamse leerlingen in ‘multiculturele’ scholen bovendien het eerste slachtoffer van zullen zijn.”

Chris Janssens: “Eén leerling op de zeven in ons onderwijs heeft een andere thuistaal dan het Nederlands. Voor veel van deze leerlingen is de school vaak de enige plaats waar ze het Nederlands kunnen oefenen. Door de deur open te zetten voor het gebruik van andere talen dan het Nederlands op de speelplaats en zelfs in de klas, dreigt men de taalverwerving van anderstalige leerlingen hopeloos te vertragen. Dezelfde linkse sociologen die deze maatregel nu inspireren, zullen later allicht weer de eersten zijn om aan te klagen dat allochtonen  die onze taal onvoldoende machtig zijn geen werk vinden.”

Maar ook Vlaamse kinderen zullen het slachtoffer zijn van deze nefaste maatregel van het GO! Chris Janssens: “Men zal maar Nederlandstalige leerling zijn in een Antwerpse, Brusselse, Genkse of Gentse concentratieschool en dan plots met de situatie geconfronteerd worden dat de voertaal op de speelplaats plots Berbers, Arabisch of Turks wordt. Deze maatregel dreigt segregatie en uitsluitingsgedrag nog meer in de hand te werken dan nu al het geval is.”

De Vlaams Belang-fractievoorzitter wijst met een beschuldigende vinger naar de partijen van de Vlaamse regering die niet de wil of de moed hebben in te grijpen tegen deze nieuwe politiekcorrecte waanzin: “Minister Crevits blijkt geen probleem te hebben met de maatregel en N-VA keft traditiegetrouw zeer luid in de media, maar vertikt het om de nodige daadkracht te tonen om deze nefaste beslissing te stoppen of teniet te doen. Het is veelzeggend dat het Vlaamse karakter van ons onderwijs ondergraven wordt net op het moment dat een zelfverklaarde ‘Vlaams-nationalistische’ partij de grootste partij van Vlaanderen is en de Vlaamse regering leidt.”

Het Vlaams Belang zal woensdag bij monde van Ortwin Depoortere Onderwijsminister Crevits om een duidelijk regeringsstandpunt vragen. In de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal Brussels Vlaams Belang-parlementslid Dominiek Lootens collegevoorzitter Guy Vanhengel oproepen om het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te adviseren om de nieuwe leidraad naast zich neer te leggen.

Wim Van Osselaer

Perswoordvoerder fractie Vlaams Belang