Vraag van Daniël Fonteyne

Via het VTM nieuws heb ik vernomen dat de Provincie Limburg slimme camera’s, dit zijn camera’s die nummerplaten herkennen, gaat plaatsen aan de grens met onze provincie.

1) Is de deputatie hiervan op de hoogte?
2) Wat denkt de deputatie over deze maatregel?
3) Heeft de deputatie al besprekingen gevoerd om ook slimme camera’s te plaatsen aan de grenzen met andere provincies?

De heer De Witte, provinciegouverneur, antwoordt dat hij op de hoogte is van dit initiatief. De meerwaarde om dit aan de grens te zetten van de provincie, is hem onduidelijk. Hij zegt dat de voordelen van dergelijke camera’s en de plaatsing ervan worden bekeken door een werkgroep. Met het Vlaamse Gewest werd de afspraak gemaakt dat de camera’s voor nummerplaatherkenning worden ingezet voor meer dan mobiliteit alleen. Naast beheersing van mobiliteit en snelheidscontroles, worden dergelijke camera’s ook gebruikt voor andere veiligheidsdoeleinden dan verkeer. Hij vult aan dat de Vlaamse overheid van plan is nog 8 slimme camera’s te plaatsen op snelwegen in Vlaams-Brabant. Deze camera’s worden geïnstalleerd op plaatsen waar er naast de verkeersdoelstelling ook nog andere controles kunnen gevoerd worden. Daarnaast zijn er ook politiezones die concrete plannen hebben om zelf camera’s te installeren in het kader van hun veiligheidsbeleid. Deze initiatieven worden ondersteund met het budget dat hiervoor wordt ontvangen vanuit Binnenlandse Zaken. Zo zal er een gemeenschappelijke server dienstig zijn voor de verwerking van de geregistreerde data.

De heer Fonteyne vraagt hoeveel de installatie van dergelijke camera’s zal kosten.

De heer De Witte, provinciegouverneur, antwoordt dat een gedeelte betaald wordt door de Vlaamse overheid. De initiatieven van de lokale politiezones, inzake de installatie van slimme camera’s, worden door hen zelf gefinancierd.