Hierbij kan u de integrale interpellatie terugvinden van gemeenteraadslid Linda Wouters uit Diest over de armoedeproblematiek.

Aan het College van Burgemeester en Schepenen

Verzoek tot agendering op de gemeenteraad van maandag 26 oktober 2020.

Interpellatie over de armoedeproblematiek in onze stad.

Geachte Voorzitter,

In 275 van de 300 Vlaamse gemeenten is de armoede in de voorbije twaalf jaar toegenomen.

Dit blijkt uit de armoedebarometer 2019.De barometer bundelt 16 indicatoren, waaronder cijfers over kinderarmoede, het aantal budgetmeters, sociale woningen, kansarmoede en onderwijsarmoede. Deze elementen geven aan of een gemeente erop vooruit of achteruit is gegaan in de voorbije twaalf jaar.

Ook voedselbanken zijn een indicator van toenemende armoede. Zij maken zich zorgen over de bedeling van etenswaren en andere basis benodigdheden tijdens de komende koude dagen en feestdagen.

Door de hamsterwoede in het begin van de corona-uitbraak, waren in de  warenhuizen weinig overschotten beschikbaar . Ondertussen is het aantal gebruikmakers van de voedselhulp fel gestegen.

Graag had ik hierover enkele vragen gesteld.

  1. Heeft men in Diest zicht op de toename van armoede? Specifiek op kinderarmoede, sociale woningen en onderwijsarmoede?
  • Wat doet Diest speciaal om deze mensen die in armoede leven te ondersteunen of te helpen? Welke maatregelen zullen in de toekomst genomen worden om de armoedeproblematiek aan te pakken?
  • Is er een toename van het aantal budgetmeters? Hoe evolueert het aantal Sociale woningen?
  • Is er van uit de Stad Diest financiële of materiële hulp voorzien voor de voedselbanken? Zo ja welke en hoe is deze geëvolueerd de laatste 3 jaar ?