In dit artikel publiceren wij graag twee recente interpellaties van ons gemeenteraadslid uit Diest. Aarzel niet om ons te contacteren om meer te weten over onze werking(en)

Aan het College van Burgemeester en Schepenen

Verzoek tot agendering op de gemeenteraad van maandag 28september 2020.

Interpellatie over het aantal meldingen van dierenverwaarlozing tijdens de warme zomermaanden.

Geachte Voorzitter,

Net als de voorgaande jaren hebben wij het geluk gehad dat we ook deze zomer te maken kregen met veel zon en warme temperaturen. De meeste mensen konden daar goed van genieten. Spijtig heb ik moeten vaststellen dat dit voor onze dieren niet altijd het geval was.  

Verschillende keren werd ik aangesproken door mensen die vaststelden dat er in onze stad dieren in de weide onvoldoende afschutting hadden tegen de vlakke zon. Een ander probleem is dat sommige dieren geen rechtstreekse toegang hebben tot drinkwater of tevergeefs afhankelijk zijn van hun eigenaar die soms te weinig of geen  fris en vers water komt brengen.

Soms zijn het schrijnende situaties die ook niet kunnen blijven duren .We hopen dat het  stadsbestuur daar de nodige aandacht zal aan schenken.

Graag had ik hierover enkele vragen gesteld.

  1. Hoeveel meldingen zijn er deze zomer binnengekomen bij de politie voor dierenverwaarlozing?
  2. Hoeveel meldingen zijn er deze zomer binnengekomen bij het meldpuntdierenverwaarlozing
  3. Wat wordt er concreet met deze meldingen gedaan? En hoe worden deze opgevolgd?
  4. Werden er ook PV’s opgemaakt door de politie ? Zo ja, hoeveel?
  5. Hoe gaat het stadsbestuur concreet te werk gaan  om dit soort situaties in de toekomst te vermijden in onze stad?

Hoogachtend,                                                                                                                           

Linda Wouters Gemeenteraadslid  

Geachte voorzitter,burgemeester,schepenen en collega’s gemeenteraadsleden;


Het Diestse, uiterlijk relatief goed bewaarde, begijnhof is één van de dertien Vlaamse begijnhoven die deel uitmaken van het UNESCO-werelderfgoedlijst. Het Begijnhof werd gesticht in 1253 door Arnold IV (heer van Diest). Op wandelafstand bevindt zich de kleine maar sfeervolle markt van Diest. Het is een idyllisch vertoeven in een oase van rust uit lang vervlogen tijden.

Mooi toch ?


Reeds begin september maakte de meerderheid via de pers bekend de begijnhofhuisjes via erfpacht te willen toekennen aan geïnteresseerden voor een periode van 33 jaar, met de mogelijkheid om tot twee keer toe voor eenzelfde periode te verlengen. Eigenlijk zijn de investeringen te hoog voor de stad om te kunnen voldoen aan de strenge eisen van de Vlaamse Wooncode. De huidige huurders worden opgezegd. Maar wat zijn de termijnen ? Werden deze mensen hierover naar hun mening gevraagd ? Wat waren de reacties ? Hoe worden die mensen begeleid en waar kunnen ze terecht, daar het stadsbestuur verklaart dat woning verhuur geen kerntaak meer is voor OCMW of Stad? Maar wie dient die (sociale) woonfunctie dan wel in te vullen als zijn kerntaak ?


Het is een gegeven dat restauratie in één pakket toch altijd goedkoper is dan een individuele aanpak. Is het dan juist de bedoeling dat één projectontwikkelaar dit allemaal zou overnemen? Is die misschien al bekend ?
Vreest het stadsbestuur niet dat hierdoor het begijnhof zijn sociale mix compleet zal verliezen om een elitair woongebied te worden ?


Een beschermd erfgoed restaureren is een dure, maar ook aartsmoeilijke opdracht. Daarbij nog eens voldoen aan alle eisen van de Vlaamse wooncode lijkt voor een particulier een haast onhaalbare opdracht.
Daar de bevoegdheid voor dit alles bij de Vlaamse regering ligt, lijkt het ons niet onverstandig een verkoop of erfpacht in de eerste plaats aan de Vlaamse overheid aan te bieden. Is dit gebeurd ? Indien ja, wat was het resultaat ? Indien niet, wat zijn de argumenten van Diest om dat niet te doen?


In het begijnhof zou momenteel 60 % verhuurd zijn aan particulieren. Wat is de situatie van de andere 40% woningen? Voldoen deze woningen aan de hedendaagse Vlaamse wooncode, waarbij bijvoorbeeld een loshangend stopcontact al voldoende strafpunten oplevert om een advies tot onbewoonbaarheid op te leveren ?
Tussen welke grenzen bevindt zich momenteel de maandhuur voor de op dit ogenblik door het OCMW verhuurde begijnhofhuizen ? Is het stadsbestuur van mening dat de huurders voor eenzelfde prijs een nieuwe huisvesting zullen vinden ? Wat indien dit niet het geval is ?


Werd de financiële inbreng voor de erfpacht al bepaald voor bepaalde huizen (men is toch al zeker van 12) ? Hoeveel zal deze bedragen ? Hoeveel denkt men als maandelijkse canon te gaan aanrekenen ? Is dit bedrag geïndexeerd in de tijd ?
Wat als er onvoldoende interesse zou zijn ? Gaat men dan met de prijzen marchanderen ?


Wie beslist ?


Ik reken alvast op kwaliteitsvolle antwoorden, het zal ons stemgedrag zeker mee bepalen.