Het heeft verkeersminister Wathelet behaagd om eenzijdig nóg meer lawaaihinder van de luchthaven richting Vlaanderen te draineren. Enerzijds zal dit gebeuren via de zogeheten Ikearoute, waardoor de inwoners van Nossegem en Kortenberg veel meer hinder zullen krijgen; anderzijds blijkt uit de Franstalige pers dat ook de Noordrand een bijkomend pak vluchten over zich zal krijgen. Vliegtuigmaatschappijen zullen immers de aanbeveling krijgen om nog meer dan vandaag de Ring-route te nemen, zodat de inwoners van de Noordrand, die vandaag al met een overconcentratie moeten leven, ’s morgens meer dan ooit uit hun bed zullen gedonderd worden.

Het afgelopen jaar heeft verkeersminister Wathelet een systematische en bewuste strategie gevoerd om steeds meer dag- en nachtvluchten te concentreren boven het Ring-tracé. Hij deed dit onder meer door de windnormen exclusief te wijzigen voor de baan 01/19, door extra tonnagebeperkingen in te voeren en door vluchten boven de noordelijke gemeenten van Brussel te verschuiven richting Ring. Daarnaast werden er de voorbije maanden bewust een reeks wijzigingen doorgevoerd boven de rest van het Brussels grondgebied, zodat er in de aanloop naar de verkiezingen in Brussel hevige commotie zou ontstaan over de lawaaihinder.

Dit was een doelbewuste strategie van Wathelet en zijn handlanger Touwaide, die er al lang op aansturen om het draagvlak voor de luchthaven van Zaventem te verkleinen. Zij zeggen dit zelfs onverbloemd: op 16 april pleitte Wathelet openlijk voor de verhuis van alle cargo-activiteiten naar de luchthaven van Bierset bij Luik.

Dit standpunt werd gisteren trouwens overgenomen door de Brusselse minister-president Vervoort:“On peut donc délocaliser les vols fret vers Liège Airport et les vols low cost à Charleroi.”( Le Soir, 6 mei). Brussel slacht dus haar eigen kip met gouden eieren om Wallonië te kunnen dienen. Dat is de échte achterliggende strategie. Wallo-Brux in de praktijk. Nochtans werken duizenden Brusselaars op en rond de luchthaven. Het zoveelste bewijs dat er met de Franstalige partijen geen eerbare akkoorden te sluiten zijn en dat zij systematisch ingaan tegen de vitale belangen van Vlaanderen.

Intussen is het oorverdovend stil in het kamp van de Vlaamse regering. Brussel spant nieuwe procedures aan, maar van de Vlaamse minister-president horen we niets. Wanneer schiet die eindelijk in actie?

Bart Laeremans
Senator

Joris Van Hauthem
Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement