Hieronder kan u enkele persmededelingen terugvinden van de afgelopen dagen m.b.t. de Corona-crisis;

VB waarschuwt voor plunderaars en wil meer politie in probleemwijken

Het Vlaams Belang wil extra politie-eenheden laten patrouilleren de komende dagen. Dit in het bijzonder in de grootsteden en bepaalde probleemwijken die afgelopen jaren geregeld rellen en plunderingen ondervonden. De boodschap komt er nadat in Frankrijk afgelopen nacht winkels werden geplunderd die noodgedwongen gesloten zijn in verband met de coronacrisis.

Het coronavirus is nog steeds in volle opmars. Het aantal besmettingen neemt toe, een volledige lockdown lijkt volgens het Vlaams Belang noodzakelijk en onafwendbaar. In Frankrijk doen zich momenteel echter situaties voor waar bepaalde bendes, bestaande uit vooral allochtone jonge mannen, inbreken in gesloten winkels en deze leegroven. 

Vlaams Belang: “In harde tijden moet het antwoord op criminaliteit nog harder zijn”

“Dit is bijzonder wraakroepend”, zo vindt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “Handelaars die verplicht worden om te sluiten worden bestolen en zo een tweede keer slachtoffer. Het is verstandig dat we lessen trekken uit wat is misgelopen in Italië en Spanje inzake de bestrijding van het virus, maar het is duidelijk dat we ook beter voorzorgen nemen tegen maatschappelijke kwalen. Vorige week zagen we hier reeds vechtpartijen bij supermarkten. We kunnen helaas niet rusten op dezelfde sociale verantwoordelijkheid die men hanteert in pakweg Taiwan”, vervolgt Van Langenhove. “Bij bepaalde delen van onze bevolking blijft asociaal gedrag aanhouden. Dat zagen we bij zogenaamde ‘lockdownfeestjes’, maar als we niet opletten gaan we ook geweld en diefstallen zien.”

Het Vlaams Belang pleit concreet voor meer politie op straat in de grootsteden van Vlaanderen en Brussel, en in het bijzonder in probleemgebieden waar afgelopen jaren zich veel rellen voordeden zoals bijvoorbeeld in de Molenbeekse migrantenwijken rond de metrostations Zwarte Vijvers en Ribaucourt. Op die manier wordt de veiligheid zoveel mogelijk gegarandeerd, meent Vlaams Belang, en wordt een krachtig signaal uitgestuurd naar allen die asociaal willen handelen: “In harde tijden moet het antwoord op criminaliteit nog harder zijn. Gebruik maken van de huidige kwetsbaarheid van mensen en zaken telt voor ons als een uiterst verzwarende omstandigheid”.

Vlaams Belang: “Sluit onmiddellijk alle nachtwinkels”

Het Vlaams Belang wil overgaan tot het volledig sluiten van alle nachtwinkels. Dit omdat het gaat om niet-levensnoodzakelijke winkels. Met de sluiting van alle café’s verwacht de partij immers dat er nu ‘s avonds laat veel drank en tabak zal gekocht worden om thuis in groepjes te consumeren, wat de coronacrisis kan verlengen en verergeren. “Alle halve maatregelen – zoals het sluiten van nachtwinkels vanaf 22u00 – moeten nu wijken voor volledige en slagkrachtige maatregelen”, aldus Kamerl id Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). De partij hekelt evenzeer dat kapperszaken openblijven.

Nadat het Vlaams Belang al enige tijd aandringt op doortastende maatregelen is de overheid eerder deze week overgegaan tot een zogenaamde ‘soft lockdown’, waarbij enkel de meest noodzakelijke verplaatsingen en aankopen toegelaten zijn. Vreemd genoeg blijven echter een aantal uitzonderingen op deze regels bestaan. Zo blijven kapperszaken – tegen de zin van de sector in – open en mogen ook nachtwinkels tot 22u00 zaken doen. Het Vlaams Belang vraagt om deze uitzonderingen in te trekken.

Nachtwinkels deel van huisfeestcultuur die nu vermeden moet worden, vindt Vlaams Belang

“Nachtwinkels beantwoorden vooral aan een niet-essentiële vraag rond alcohol en tabak. We willen deze producten niet verbieden, maar wie dit ‘s avonds laat gaat kopen doet dit vaak met het doel om geïmproviseerde feestplannen in te vullen. Dit soort lockdownfeestjes moeten we nu net zien te voorkomen”, aldus nog Vermeersch. “Bovendien kopen nachtwinkeleigenaars veelvuldig grote voorraden aan wel-essentiële zaken op in supermarkten om het dan aan veel duurdere prijzen te verkopen in hun eigen zaak. Net nu zoveel mensen – onnodig – hamsteren, zet dit een onnodige druk op de logistieke lijnen die reeds zijn overbelast, waardoor er tijdelijk lege rekken ontstaan.”

De partij wijst er ten slotte op dat nachtwinkels soms ook een plek zijn waar – inmiddels verboden – samenscholingen plaatsvinden en wil daarom dat nachtwinkels – net als kapperszaken – onmiddellijk de deuren sluiten. Eigenaars kunnen zich dan ook aanmelden bij de reeds bestaande steunvoorzieningen voor zelfstandigen. Eerder besloot ook de Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) om over te gaan tot een sluiting van alle nachtwinkels in zijn stad.

“Maak inleveren overdreven voorraden mondmaskers verplicht”

Het Vlaams Belang wil dat de richtlijnen van de overheid inzake de bestrijding van de coronacrisis ook gehandhaafd worden door middel van effectieve straffen. Voor een aantal zaken – zoals het samenscholingsverbod – is dit nu al het geval, maar voor het inleveren bij ziekenhuizen van overdreven voorraden van mondmaskers en ontsmettende wasgel – bedoeld voor speculatieve winstdoeleinden – is dit nog niet zo. “Wie zijn gezin wil beschermen met een aantal handgels en mondmaskers: geen probleem. Maar zij die grote voorraden mondmaskers en dergelijke gekocht hebben om nu met woekerwinsten te verkopen? Sorry, dat kunnen we niet toelaten.”

De afgelopen dagen spraken wetenschappers en mensen uit de zorgsector al meermaals hun ergernis uit over het onverantwoordelijk gedrag, de lichtzinnigheid en het gebrek aan gemeenschapszin van sommigen. In het kader hiervan werd er door betrokkenen op gewezen dat de coronacrisis waarschijnlijk twee maanden zou kunnen duren, maar ze gemakkelijk zes maanden kan aanslepen indien de bevolking niet over voldoende discipline beschikt.

Vlaams Belang: “Deze overheid krijgt een dikke nul voor voorbereiding”

“Dat geldt in het bijzonder voor het aanleggen van grote voorraden aan mondmaskers of ontsmettende handgel voor andere doelen dan normaal gebruik zoals speculatie en winstbejag met woekerprijzen”, zo klinkt het bij Kamerlid Dominiek Sneppe (Vlaams Belang). “Hetzelfde geldt bij uitbreiding voor elk ander gedrag dat ingaat tegen de uitgevaardigde richtlijnen ter bestrijding van deze ongeziene crisis. We moeten elkaar helpen, in plaats van te profiteren van de miserie van anderen zoals bepaalde hedendaagse ‘zeepbaronnen’.”

Concreet denkt de partij aan geldboetes en bij herhaalde overtredingen zelfs aan celstraffen. De ordediensten kunnen inzake opsporing naast de gebruikelijke meldingen ook steunen op de courante verkoopwebsites zoals Ebay, 2dehands.be en dergelijke meer. Daar zijn nu veel gezondheidsspullen aan woekerprijzen te koop. Het Vlaams Belang rekent er echter ook op dat door de criminalisering van het gebruik er veel mensen automatisch zullen overgaan tot het inleveren van hun overdreven voorraden bij de dichtstbijzijnde zieken- of rusthuizen.

“Het dient er wel aan toegevoegd te worden dat de overheid hier stevig gefaald heeft en deze problemen echt wel kon voorkomen”, vult Kamer-fractievoorzitter Barbara Pas (Vlaams Belang) nog aan. “Een aantal wakkere, maar niet zo gewetensvolle, burgers hebben al maanden megavoorraden ingeslagen aan medicamenten, mondmaskers en ontsmettingsgels, maar onze overheid had niet dezelfde voorzienigheid. Premier Sophie Wilmès (MR) en volksgezondheidsminister Maggie De Block (Open Vld) moesten holderdebolder dure bestellingen in Turkije plaatsen die dan nog eens verknoeid werden. En dezelfde regering krijgt nu volmachten. Onbegrijpelijk. Nu gaan we samenwerken, maar na de crisis zullen we de rekening presenteren.”