Burgemeester Maingain van St-Lambrechts-Woluwe bereidt de gemeenteraadsverkiezingen  voor en wil zijn ideeën voor zijn achterban bevestigen en er de Vlamingen nog eens mee confronteren. Tomberg 123 is een gemeentelijk gebouw, schuin tegenover het gemeentehuis, waar de diensten “informatie en communicatie” van de gemeente gevestigd zijn. Maingain heeft aan het gebouw de Belgische, Franse en Europese vlag laten aanbrengen. De Franse vlag dekt de lading van het DEFI (ex-FDF) programma: Brussel een Franstalige stad en de Franse grens op Zaventem. Over incivisme gesproken. Onder de vlaggen is een spandoek tegen de nachtvluchten aangebracht. DEFI verdedigt de harde Brusselse standpunten i.v.m. de geluidsproblematiek die elk compromis onmogelijk maken. Ontmanteling van Zaventem en overbrenging van de luchthaven naar Wallonië is het doel. In dit gebouw is ook de zetel van de “Citoyens de Zaventem asbl” gevestigd, een DEFI mantelorganisatie die de pers haalde door de ronduit racistisch anti-Vlaamse en eentalig Franse publicaties die te Zaventem verspreid werden. De affiches die aangebracht werden aan de ramen van de benedenverdieping van het gebouw zijn alle eentalig Frans. Tomberg 123: een uitvalsbasis van de agressieve francophonie!