Steeds meer inwijking uit Afrika en Azië

2.390. Dat is het aantal buitenlanders die de afgelopen vijf jaar in Beersel kwamen wonen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-gemeenteraadslid Klaas Slootmans opvroeg. “We worden in sneltempo vervangen”, klinkt het.

Net als de andere Vlaamse randgemeenten is ook Beersel sterk onderhevig aan buitenlandse immigratie. En die neemt de laatste jaren fors toe. Zowat 1 op 3 inwoners van de Zennegemeente is van niet-Belgische origine, bleek eerder al uit cijfers van de provincie Vlaams-Brabant.   

Dat uit zich uiteraard ook in het aantal niet-Belgen die zich laten inschrijven in het bevolkingsregister in Beersel. Het Vlaams Belang vroeg de cijfers op bij de gemeente Beersel. Van de 8.785 inwoners die zich sinds 2015 in het bevolkingsregister lieten inschrijven, beschikken er 2.390 niet over onze nationaliteit. Kortom: meer dan 1 op 4 inwijkelingen of 27 procent is buitenlander. Opvallend is volgens Slootmans dat het aandeel inwijkelingen uit het Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Aziatische continent fors toeneemt. “Waar we vroeger vooral werden geconfronteerd met Europese inwijking, zien we dat vandaag steeds meer niet-Westerlingen zich in Beersel vestigen. Bijna de helft van de buitenlandse inwijking is afkomstig uit Afrika, het Midden-Oosten en Azië”, aldus Slootmans.

Volgens het Vlaams Belang-gemeenteraadslid zet de massale inwijking van niet-Europese buitenlanders Beersel onder loodzware druk. “Waar het vroeger alleen ging om het overwinnen van een taalbarrière komt daar vandaag een cultuurbarrière bij. Vooral in het onderwijs plaatst dat de scholen voor enorme uitdagingen. In het basisonderwijs in Beersel spreekt bijna de helft van de leerlingen geen Nederlands. In bijvoorbeeld school Blokbos in Lot ligt dat cijfer nog hoger. Leerkrachten zijn er vaak meer met vertalen dan met onderwijzen bezig, waardoor het globaal klasniveau keldert. En daar komt dan nog eens het cultuurverschil bij. Leerlingen die geen gezag aanvaarden van een vrouw zijn schering en inslag.”    

De Vlaams Belanger pleit daarom voor een inschrijvingstop van niet Europese burgers. “Vol is vol. We worden in sneltempo vervangen”, aldus Slootmans. “Daarvoor moet er federaal wetgevend werk worden verricht dat dat mogelijk maakt. In de jaren ’80 bestond er een dergelijke wet, de zogenaamde wet-Gol. Het is gewoon zaak om een meerderheid te vormen om die opnieuw te activeren. Nu we in lopende zaken zitten, is dat een opportuniteit om daar werk van te maken”. Maar het is volgens hem ook aan de gemeente om het signaal te geven dat de indicatoren op rood staan en het zo niet verder kan. “Wie niet om hulp roept, zal er geen krijgen.” 

En in HLN: Klaas Slootmans wil inschrijvingsstop voor niet-Europeanen in thuisgemeente: Beersel veegt voorstel meteen van tafel

“Stop met niet-Europese burgers in te schrijven in het bevolkingsregister, want het zet de gemeente onder loodzware druk.” Vlaams parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) lanceert een opmerkelijk voorstel in zijn thuisgemeente Beersel. Volgens de politicus zorgt dat alleen al in het onderwijs voor grote uitdagingen. Schepen van Integratie Sonia Van Wanseele (Lijst Burgemeester) vindt dat Slootmans een verkeerd beeld schetst en wuift het voorstel weg. Lees hier het artikel uit HLN verder.