Het merendeel van de daders dat misdrijven pleegt in Halle-Vilvoorde beschikt niet over de Belgische nationaliteit. Dat blijkt uit cijfers die Beersels Vlaams Belang-gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Klaas Slootmans opvroeg bij de politiezone Zennevallei.   

Begin deze maand raakte reeds bekend dat het merendeel van de daders die misdrijven plegen in Halle-Vilvoorde niet in de gemeente woont waar de feiten worden gepleegd. Nu blijkt ook dat de daders veelal over een vreemde nationaliteit beschikken. Zo werden er voor de 34.796 gerechtelijke feiten die in 2019 werden geregistreerd 10.156 daders geïdentificeerd. Van 8.289 daarvan kon de nationaliteit worden achterhaald. 53% onder hen beschikt niet over de Belgische nationaliteit, zo blijkt. De top drie van nationaliteiten van buitenlandse daders bestaat in volgorde van grootte uit Roemenen (540), Fransen (302) en Marokkanen (281). De top-vijf wordt verder vervolledigd door Eritreeërs (198) en Italianen (172).

Volgens Slootmans zijn de cijfers zelfs nog een verbloeming van de realiteit en ligt het reële aandeel daders met een buitenlandse nationaliteit in werkelijkheid nóg hoger. “Het feit dat de nationaliteit van zowat 1 op 5 daders niet achterhaald kan worden, toont aan dat het om buitenlandse, veelal illegale, daders gaat. En die groep van mensen zit in deze cijfers zelfs nog niet vervat.” Ook de manier waarop men registreert, zorgt volgens de Vlaams Belanger voor een vertekend beeld. “Daders met een dubbele nationaliteit, een buitenlandse en een Belgische, worden automatisch gecatalogeerd als Belg, waardoor er een misconceptie ontstaat.”

Maar zelfs los daarvan springt het buitensporig aandeel van buitenlanders in de criminaliteitsstatistieken in het oog, vindt Slootmans. “Terwijl het aandeel niet-Belgen in Halle-Vilvoorde 12 procent bedraagt, vertegenwoordigen zij meer dan de helft van de misdaadcijfers. De boutade dat multiculturaliteit resulteert in een verhoogde criminaliteit, is dus geenszins op los zand gebouwd, maar stoelt op onweerlegbare cijfers en feiten.”

Volgens de Beerselaar zijn de nieuwe cijfers een zoveelste wekroep dat de ongebreidelde immigratie uiterst nefaste gevolgen heeft, niet in het minst voor onze aan Brussel grenzende regio. Het sterkt hem bovendien in zijn pleidooi voor een veel kordatere migratiepolitiek. “Veroordeelde buitenlandse criminelen dienen – naar Zwitsers model – systematisch worden uitgewezen en een verbod te krijgen om het grondgebied nog te betreden. Alleen door een lik-op-stukbeleid kan het disproportionele aandeel van vreemdelingen in de criminaliteitscijfers worden aangepakt en het algemene misdaadniveau significant worden teruggedrongen”, besluit Slootmans.