Het Vlaams Belang heeft het meerjarenplan en het budget 2014 in Tremelo niet goedgekeurd.

De partij is van mening dat de burger niet via allerhande belasting en retributieverhogingen moet opdraaien voor de financiële chaos die Open VLD en CD&V hebben aangericht en door hun kortzichtig beleid nog zullen aanrichten.

Naast een stijging van de personenbelasting en de opcentiemen met respectievelijk 20 en 27% , gaan de inwoners van Tremelo ook meer moeten betalen voor de ophaling van huisvuil , het containerpark, de uitreiking van paspoorten, trouwboekjes, gebruik van gemeentelokalen, een zwemuurtje wordt duurder, enz….. Nochtans waren het die twee partijen die in hun verkiezingsprogramma hadden aangekondigd dat de belastingen niet gingen stijgen!

Tevens worden een aantal subsidies zoals bijvoorbeeld voor zonne-energie, groendaken, hemel-waterinstallaties, infiltratievoorzieningen , IBA’s regelrecht afgeschaft. Ook de derde betalersregeling voor 60-plussers voor het gebruik van de bus wordt geschrapt. Tel daarbij nog dat de geboorte -en adoptiepremie wordt afgevoerd. Dit is het zuivere bewijs dat de burger het gelag moet betalen. Al deze aderlatingen om de aankoop van gronden in de Kalvenne te bekostigen en om aldaar een sporthal of multifunctionele zaal te kunnen optrekken.

Ook op het vlak van dienstverlening staat de burger wat te wachten, want het gemeentelijk personeelsbestand zal in de periode 2014-19 met ongeveer 7% afnemen.

Onder druk van de oppositie kon de toelage voor de navelstrengbloedbank toch behouden blijven.

Opmerkelijk bij de stemming was dat drie van de vijf oppositieleden van NVA de meerderheid steunde door zowel budget als meerjarenplan mee goed te keuren!

Nadat de burger door de regering Di Rupo is uitgemolken komt nu de gemeente aan de beurt om een deel van de burger zijn zuurverdiende centen zijn af te pakken.

Alain Verschaeren
Gemeenteraadslid Vlaams Belang Tremelo