Schriftelijke vraag aan de bestendige deputatie naar aanleiding van het memorandum van de provinciale integratieraad

Op de bijlage lees ik dat onderzoek bevestigt dat diversiteit een bron is van creativiteit en innovatie.

– Kan ik een uitgebreide literatuurlijst krijgen die deze these ondersteunt?

Graag ook toelichting over het feit dat diversiteit een beetje verlies is van wat gewoon is voor de bevolking die zich hier lang geleden vestigde.

– Waaruit bestaat dat verlies?
– Wie moet wat opgeven?
– Deelt de deputatie de mening van de heer Mehmet Kürtg.zü dat de bevolking die zich hier lang geleden vestigde moet inboeten ten koste van diversiteit?

Mireille Buyse

Antwoord:

Geacht raadslid,

Betreft : uw vraag van 22.03.2013 i.v.m. het memorandum van de provinciale integratieraad

Wij maken er u graag op attent dat de provinciale integratieraad een onafhankelijk adviesorgaan is. Onder meer via het memorandum en de bijbehorende brief geeft deze raad adviezen aan het provinciebestuur over ons diversiteitsbeleid.

Het is dan ook niet aan de deputatie om een nadere toelichting te geven op documenten van de integratieraad.

Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie,

Marc Collier,