Vlaams fractievoorzitter Joris Van Hauthem heeft zopas minister-president Kris Peeters uitgebreid ondervraagd over het nieuwe nationale stadion en de toekomst van Parking C. De antwoorden van Kris Peeters gaven andermaal blijk van een ambitieloze en kleurloze Vlaamse regering, die lijdzaam ondergaat wat Brussel dicteert.

Peeters wist te vertellen dat hij op zijn fameuze brief met vijf vragen inmiddels enkele algemene antwoorden had gekregen van Brussels minister-president Vervoort, maar dat er veel onduidelijkheden blijven. Er is een overleg gepland tussen het Brussels en het Vlaams Gewest en de Voetbalbond op maandag 22 juli, waar meer duidelijkheid zou komen. De betrokken gemeenten Grimbergen en Wemmel blijken niet eens uitgenodigd.

Wel wist Peeters te zeggen dat het nieuwe stadion een privé-initiatief wordt, waarbij mogelijk ook voetbalclub RSC Anderlecht mee zou financieren. Het is dus best mogelijk dat Anderlecht zijn thuismatchen op termijn in dit nieuwe nationale stadion zou willen spelen en dat de club dus naar Grimbergen zou verhuizen. Deze verhuis zou noch voor Brussel noch voor Grimbergen een goede zaak zijn.

Voorts ging Peeters net als CD&V-parlementslid Eric Van Rompuy zeer luchtig heen over de eis van cdH om aan Parking C een tweetalig statuut te geven. Ook stapte hij vlotjes heen over de nieuwe Vlaamse stedenbouwkundige bepalingen die slechts 5 hectare stadsrecreatie toelaten op parking C, terwijl er in werkelijkheid 15 nodig zijn. Peeters zou nochtans moeten weten dat deze bepalingen een dwingend karakter hebben, zodat de Vlaamse regering ze niet kàn omzeilen. De Vlaamse regering heeft hiermee tegelijk een zeer krachtig wapen in handen om de bouw van het stadion af te wijzen, maar toch lijkt de Vlaamse regering onderdanig te willen buigen voor de Brusselse oekazes.

De bouw van een nationale voetbaltempel en commerciële Brusselse randanimatie op Parking C zou compleet haaks staan op de gediversifieerde bestemming die de Vlaamse regering recent aan dit strategisch gelegen gebied heeft gegeven. Bovendien zouden deze toestanden het Nederlandstalig karakter van Grimbergen zwaar ondermijnen. Toch reageert de minister-president haast gedwee op de Brusselse plannen met de stelling “wij zijn enkel gevat als vergunningverlenende overheid”.

Het Vlaams Belang blijft erbij dat een nationaal voetbalstadion thuishoort in Brussel en nergens anders. Schaarbeek-Vorming is een schitterend alternatief en deze site heeft het grote voordeel dat ze vanuit heel het land met de trein bereikbaar is. Parking C daarentegen zal, in combinatie met de Heizelpaleizen, het Neo-project en Uplace, zorgen voor een permanente blokkering van de Ring. Het is volslagen onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering in dit dossier zo weinig strategisch doorzicht aan de dag legt.

Meer info: 0476 46 98 85

Bart Laeremans
Volksvertegenwoordiger

Joris Van Hauthem
Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement