Wij willen u graag onze kijk op deze zaak geven, n.a.v. het dit persartikel.

*Het Vlaams Belang neemt er met verbazing kennis van dat het gemeentebestuur eenbouwvergunning voor de “inbreiding” (en niet renovering) van de Othman moskee in de Hoogstraat heeft afgeleverd. De nieuwbouw van een mega moskee met les- en andere lokalen is afgewend maar door de inbreiding bekomt men ongeveer dezelfde capaciteit als bij nieuwbouw. Het vroegere argument dat er niet genoeg parkeergelegenheid was voorzien, blijft daardoor natuurlijk gelden.Hypocrisie ten top.

*Wij willen even herinneren aan het massale volksprotest dat in 2016 rees bij de poging tot inplanting van een (Indonesische) moskee te Sterrebeek. In onze gemeente bestaat bij de bevolking geen platform voor het oprichten, onderhouden of subsidieren van gebedshuizen voor een woestijngodsdienst die geen enkele binding heeft met ons Europees erfgoed.

*Dhr. Akichouh Abderrahim stelt euforisch dat het aantal moslims te Zaventem stijgt. De vreugde is alleen aan zijn kant; de vrees bij de autochtone bevolking neemt toe. Vergeten we niet dat vorig jaar bleek dat een als gevaarlijk gekend en te Zaventem verblijvend salafist hoogstwaarschijnlijk bindingen had met de Zaventemse moskee. Beoordeling van de staatsveiligheid: “De lezingen van de man hebben het potentieel om extremisme te verspreiden”… Wie controleert wat er in een niet erkende moskee als die te Zaventem verkondigd wordt? Het gemeentebestuur??

*De moskeeverantwoordelijke beweert dat de moskee honderd leden heeft die lidmaatschapsgeld betalen. Lidmaatschapsgelden lijken ons niet toereikend om vermelde grote werken uit te voeren. Wie financiert? Graag volledige transparantie.