Motie aan de Vlaamse regering i.v.m. de Gordel

Weggestemd door de meerderheid, UF en Groen

Voorstanders: Vlaams belang en N-VA

Onthoudingen van Jo Vanderstraeten (onafh) en Anne Sobrie (CD&V)

Persstemmen

Provincieraad stemt motie De Gordel weg (HLN Pajottenland)
De provincieraad heeft een motie weggestemd die ijverde voor het behoud van de klassieke Gordel. De motie was ingediend door de Vlaams Belang-fractie. “In de motie vroegen we om het oorspronkelijke opzet en de naam van De Gordel te behouden”, zegt Jan Laeremans (VB). “Nu stuurt Bloso het signaal uit dat De Gordel mocht opgedoekt worden nu BHV gesplitst is, maar De Gordel is helemaal niet ontstaan om de splitsing te eisen. Deze manifestatie wilde de Vlamingen in de zes faciliteitengemeente een hart onder de riem steken. De Vlaamse identiteit in de rand wordt nog altijd even zwaar bedreigd.” De motie van Vlaams Belang kreeg alleen de steun van N-VA. Alle andere partijen stemden tegen. De Vlaamse schepen van Sint-Genesius-Rode, Anne Sobrie (CD&V), onthield zich bij de stemming en dat was merkwaardig. Sobrie las een amendement voor met de vraag om in Rode opnieuw een Gordeltrefpunt op te richten. De deputatie beloofde alles in het werk te stellen om De Gordel te behouden en vond daarom dat de motie overbodig was. (MOZKITO)

Toelichting

Het signaal dat Bloso uitstuurde dat het de laatste (klassieke) Gordel zou worden, heeft samen met het feit dat er véél minder reclame voor werd gemaakt, ervoor gezorgd dat het aantal deelnemers zwaar naar beneden is gegaan. Toch waren er dat nog 30 000, wat dus nog steeds een groot evenement mag genoemd worden.

Sommigen gaven te kennen dat de Gordel mocht opgedoekt worden omdat BHV nu gesplitst is, maar de Gordel is helemaal niet ontstaan om de splitsing te eisen. Hij ontstond in het verlengde van de actie “Waar Vlamingen thuis zijn” en was bedoeld om de Vlamingen in de Zes faciliteitengemeenten een hart onder de riem te steken.

Na drie decennia blijft het meer dan ooit een belangrijke opdracht voor de Vlaamse regering en voor onze provincie. Bovendien is de Vlaamse identiteit nu ook in de hele Vlaamse rand rond Brussel bedreigd. De Franstalige pesterijen bij de laatste editie geven duidelijk aan dat zij deze manifestatie zo snel mogelijk de wereld uit willen helpen – een bewijs dat De Gordel effect heeft!

Dat kan uitstekend in de verf gezet worden op een (gezins)vriendelijke manier, door het oorspronkelijk concept van de Gordel zoveel mogelijk te behouden. Een opfrisbeurt mag er gerust komen en er mogen zeker toeristische accenten worden ingebouwd, maar de oorspronkelijke politieke boodschap mag niet verloren gaan.

Om deze redenen vraagt de provincieraad aan de Vlaamse regering:
– het oorspronkelijke opzet van De Gordel (de Vlamingen in de faciliteitengemeenten en in de brede Vlaamse rand moreel steunen) niet uit het oog te verliezen en zeker niet weg te gooien in de voorbereiding van de nieuwe formule
– De naam “De Gordel” zeker en vast te behouden

Jan Laeremans
Fractievoorzitter