Helaas werd de motie weggestemd door de meerderheidspartijen en UF. N-VA onthield zich, alleen Vlaams Belang was voor.
Gedeputeerde De Keyser kon instemmen met mijn argumentatie, sprak die nergens tegen, beloofde de kwestie goed op te volgen, maar vond het voorbarig om nu stelling in te nemen. Een zelfde geluid bij N-VA, dat wel een hoop vragen opwierp die in onze richting gingen, maar zij onthielden zich uiteindelijk om dezelfde reden.
Onze repliek was kort en bondig: als jullie trainer van een voetbalploeg waren en jullie zouden aan jullie spelers de opdracht geven om eerst veel vragen te stellen en vooral af te wachten wat Brussel gaat doen, dan zullen jullie nooit scoren en laten jullie de tegenstander het spel bepalen. Dat lijkt ons een totaal verkeerde politiek!

Toelichting
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bekendgemaakt dat het een nieuw nationaal stadion wil bouwen op de terreinen van Parking C in Grimbergen. Het is niet de eerste keer dat deze plannen opduiken. In de aanloop van de kandidaatstelling voor het Wereldkampioenschap Voetbal 2018 circuleerde Parking C reeds als mogelijke locatie, naast Schaarbeek Vorming. De stad Brussel is weliswaar grotendeels eigenaar van dit 27 hectare groot terrein, maar dat betekent nog niet dat Brussel zomaar eenzijdig aan Grimbergen, Wemmel en aan Vlaanderen kan opleggen wat de ruimtelijke toekomst van dit gebied moet zijn. Er werd geen enkel officieel overleg gevoerd hierover met de gemeenten Grimbergen, Wemmel of de provincie. En met Vlaanderen? Er lijkt enkel met de minister-president gesproken, maar niet officieel. Weinig respectvol allemaal.

Erger nog is dat het Brussels Gewest met zijn Neo-project de facto Vlaams-Brabant inpalmt. Op de Heizel moeten Océade, Mini-Europa, Kinepolis – die nochtans allemaal goed draaien – wijken voor een mega-winkelcomplex en een groot congrescentrum. Nu moet ook het voetbalstadion weg, en dus wil men alles doorschuiven naar de rand, om dan zelf te kunnen pronken op het Europees voetbalkampioenschap van 2020.

Wij hebben alle redenen om daartegen te reageren.
1) Het stadion werd pas gerenoveerd in 1996 met een pak overheidsgeld en kan moeilijk versleten zijn van het gebruik. Een enorm hoog bedrag van 300 miljoen euro wordt nu vooropgesteld voor een nieuwbouw – megalomane geldverspilling voor een gebouw dat misschien 2 x per maand zal gebruikt worden
2) Een voetbalstadion brengt een hele hoop overlast met zich mee voor de buurt
3) Het Nederlandstalig karakter van Strombeek en Grimbergen komt sterk onder druk door zo’n voetbaltempel en de daaraan gekoppelde commerciële infrastructuur en kantoren
4) Het vereist een uitgebreide en dure ordehandhaving, die nu ten laste van de gemeente Grimbergen dreigt te vallen
5) Het zal zorgen voor extra verkeer op de nu al totaal overbelaste noorderring en grote parkeerproblemen in de buurt van het stadion. Schaarbeek-Vorming biedt daarentegen het grote voordeel van de nabijheid van een treinverbinding.
6) De plannen stemmen niet overeen met de bindende bepalingen van het GRUP(Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoerings Plan) voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel.

Kortom, Brussel wil met dit prestigeproject de lusten, maar wentelt de lasten eenzijdig af op de Vlaamse Rand.

Tekst van de motie:
de provincieraad van Vlaams-Brabant- wijst de bouw en ontwikkeling van een multifunctioneel voetbalstadion op het grondgebied van Vlaams-Brabant (Parking C) af
– Vindt dat een nationaal stadion in Brussel thuishoort
– Vraagt aan de Vlaamse regering om een eigen alternatief voor parking C naar voor te schuiven

Bestemmeling
Deze motie wordt toegestuurd aan het Brussels Parlement en de Brusselse Regering, het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering, de gemeentebesturen van Grimbergen en Wemmel

Jan Laeremans
Fractievoorzitter Vlaams Belang