Stemming: alleen Vlaams Belang stemde voor, N-VA onthield zich. Alle meerderheidspartijen en UF stemden tegen Groen kwam helemaal niet tussen en diende zich dus neer te leggen bij het standpunt van de andere gedeputeerden, dat ze dus wel akkoord gingen met die verbreding…

Motie aan de Vlaamse regering i.v.m. de aanpassing van de Ring rond Brussel

Toelichting

De Vlaamse regering heeft op 25/10 beslist om de Brusselse Ring te verbreden. Ze heeft daarbij gekozen voor het scenario met de scheiding van het doorgaand en het plaatselijk verkeer. Dat moet leiden tot meer verkeersveiligheid, een verbeterde doorstroming en moet het onderliggende wegennet ontlasten van sluipverkeer.
De zaken nog langer laten aanslepen in de hoop dat de automobilisten de files beu zullen raken is helemaal geen optie. De huidige ring is destijds nooit ontworpen voor zo’n verkeersdrukte en had al veel langer aangepast moeten worden. Files zorgen immers voor zeer grote economische en ecologische schade.
Het heeft wel geen zin om enerzijds zware investeringen te doen en anderzijds toe te laten dat er enorme nieuwe verkeersstromen worden aangetrokken door de inplanting van grootschalige projecten. Dan is alle moeite voor niets.
Naast het wegwerken van flessenhalzen en een scheiding van doorgaand en plaatselijk verkeer is er ook nood aan de inzet van de modernste technologieën die het verkeer kunnen optimaliseren. In Nederland werpt dat duidelijk zijn vruchten af, wat we bv. konden zien in de Koppen-uitzending van 31/10/13. Waar in ons land de zwaarte van de files tussen 2006 en 2013 is verdubbeld, is die in Nederland in deze periode gehalveerd dankzij een hele rits slimme maatregelen.

Tekst van de motie:

de provincieraad van Vlaams-Brabant- is tevreden dat er eindelijk een beslissing is genomen om de Ring rond Brussel aan te pakken
– vraagt om alles op alles te zetten om voor 2016 daarmee te kunnen beginnen
– waarschuwt voor de gevolgen van de inplanting van grootse projecten (voetbalstadion op parking C, Uplace,Neo, Just under the Sky) die een pak extra verkeer naar de ring gaan trekken en zo de optimalisering volledig teniet kunnen doen
– vraagt om de optie om de ring in het Zuiden te sluiten via een tunnel achter de hand te blijven houden en opnieuw te onderzoeken
– vraagt om naar Nederlands voorbeeld bij de herinrichting zoveel mogelijk moderne technieken in te bouwen zoals groene golfsystemen, elektronisch snelheidsadvies tegen spookfiles, enz.

Bestemmeling

Deze motie wordt toegestuurd aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering

Jan Laeremans
Fractievoorzitter Vlaams Belang

Tussenkomst

Collega’s Toen ik hoorde dat de Vlaamse regering op 25/10 een beslissing had genomen i.v.m. de Ring rond Brussel, dacht ik: “eindelijk, na zoveel jaar getalm!” Met een daadkrachtiger regering had die noodzakelijke aanpassing al achter de rug kunnen zijn.Ik zit zoals velen onder u dagelijks op de ring en ik heb moeten vaststellen dat de verkeersdrukte niet alleen op de autosnelweg maar op de toegangswegen zodanig is toegenomen dat ik heel wat vroeger moet opstaan en langs de plantentuin van Meise moet omrijden om binnen de 50 minuten aan de andere kant van de hoofdstad te geraken. Met openbaar vervoer zou ik er zonder treinstakingen of -vertragingen minstens tweemaal zo lang over doen, dus dat is geen alternatief.

Als men de flessenhalzen op de ring wegwerkt, bijvoorbeeld van Wemmel tot Groot-Bijgaarden (van 5 naar 3 rijstroken) of van Zaventem tot Machelen, zou er al een stuk winst kunnen worden geboekt, dat snapt het kleinste kind – alleen de Groenen niet. Nochtans bewijst de extra spitsstrook van Sterrebeek naar Leuven dat het werkt!Maar de vraag is of de uitvoering van deze plannen nu ook zal opschieten, want het is niet de eerste keer dat mobiliteitsdossiers blijven steken in allerlei procedure-files.Vandaar de aansporing om er snel werk van te maken.

Onze belangrijkste bedenking bij de plannen is dat er een tegenstrijdig beleid gevoerd wordt boven onze hoofden: enerzijds extra ruimte en een vlottere doorgang creëren, anderzijds toestaan dat er reusachtige projecten uit de grond worden gestampt die de verkeersdrukte nog gaan vergroten, zoals Uplace, het Neo-project, het voetbalstadion op parking C.Het vorige provinciebestuur heeft twee jaar geleden trouwens een milieuvergunning geweigerd aan Uplace, in de eerste plaats omwille van de verkeerscongestie “”Uplace verwacht jaarlijks 8 miljoen bezoekers en 25.000 voertuigbewegingen per dag.” (aldus J.P. Olbrechts volgens een Belgabericht van 15/9/11)We vinden het dan ook belangrijk om een signaal te sturen naar de huidige en zeker ook naar de toekomstige Vlaamse regering om te waarschuwen tegen deze zware overbelasting.Het verbreden van de Ring is nodig voor een vlot verloop van de huidige verkeersstroom maar kan en mag geen alibi zijn om de vermelde megaprojecten er toch door te duwen.

Onze vierde aanbeveling is dat men de optie van een tunnel van Drogenbos naar Tervuren opnieuw zou onderzoeken. Ik weet ook wel dat zoiets een dure aangelegenheid is, maar we blijven aan de noordrand met de flessenhals van het viaduct van Vilvoorde zitten, en wanneer er zich een zwaar ongeval op de noorderring voordoet, zit alles potdicht omdat chauffeurs geen alternatief hebben. Als je de jaarlijkse file-kost naast de investering voor een tunnel zou leggen, zou die ongetwijfeld binnen aanvaardbare tijd terugverdiend kunnen worden.

En tenslotte moeten we dringend bij onze noorderburen te rade gaan, want die hebben met een slim digitaal uitgerust wegennet de files op zes jaar tijd weten te halveren.Waarom nodigen wij in de provincie eens niet Nederlandse deskundigen uit die ons hun aanpak kunnen tonen? Of waarom gaan we eens niet ter plaatse kijken? We proberen toch slimme bedrijven aan te trekken? Waarom dan geen Nederlands ingenieursbureau dat hier naar oplossingen kan zoeken? Een objectieve kijk van een buitenstaander kunnen we hier zeker gebruiken!Elke dag merk ik bijvoorbeeld dat er op de buitenring tussen Dilbeek en Vorst een spookfile staat. Dat betekent dat er geen enkele hindernis is, maar toch sta je aan te schuiven. Met digitale borden die een aanbevolen snelheid aangeven is dat wellicht weg te werken.

Collega’s,Ik ben benieuwd naar de reactie van de twee gedeputeerden. Enerzijds Tom Dehaene, die op 25 oktober een persmededeling de wereld instuurde met het bericht dat Vlaams-Brabant tevreden is omdat de Vlaamse regering de knoop doorhakte over optimalisering Brusselse Ring. Anderzijds Gedeputeerde Robijns die een dag later in zijn persmededeling stelt dat “het voorstel van de Vlaamse regering in eerste plaats focust op meer wagens en vrachtwagens in plaats van de bescherming van de volksgezondheid. Dat is een foute keuze” En verder: “De beslissing om de ring te optimaliseren via verbreding staat haaks op wat de inwoners van Vlaams-Brabant nodig hebben.”

Wat is nu het standpunt van de deputatie? Is er een gezamenlijk verkeersbeleid of vinden CD&V, SP.a, open VLD dat een groene spookrijder moet kunnen? Misschien kunnen we beide standpunten verzoenen in deze motie, want we tonen ons ook tevreden met de optimalisatie en we vragen extra aandacht voor dynamisch verkeersmanagement…