De meerderheid vond de motie wel interessant, maar meende dat er daarvoor bijkomend onderzoek nodig was door de administratie. We stemden daarmee in, maar twee maand later werden op het bureau een hele reeks bezwaren aangedragen: hogere kosten, een pak extra werkuren, minder gebruiksgemak door de lengte van de nieuwe extensie, enz.

Tja, een overgang kost altijd wat geld natuurlijk, maar als we het niet bij bakken naar Wallonië zouden versassen, dan hoefden we ons daar minder zorgen om te maken, nietwaar?

Toelichting

De beslissing van ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) dat er vanaf 2013 nieuwe internetextensies mogen bijkomen, schept mogelijkheden voor Vlaanderen. Vlaanderen kan als regio een eigen extensie aanvragen. De inschrijvingsperiode daarvoor loopt van 12 januari tot 12 april 2012.

De Vlaamse regering overweegt om hierop in te spelen, maar houdt rekening met de kostprijs, die mag geraamd worden op 185000 USD + per jaar 25000 USD. Om dit bedrag bij mekaar te krijgen, rekent de Vlaamse regering op de privésector. Mocht die afhaken, zou men de aanvraag voor een eigen extensie ‘herbekijken’, wat zeer te betreuren zou zijn.

Naar het voorbeeld van de Catalanen die reeds sinds 2005 de extensie ‘.cat’ hebben en ook regio’s zoals Schotland, Québec en Bretagne die een dossier hebben voorbereid, zou zo’n extensie Vlaanderen immers expliciet op de digitale kaart zetten en ook provincies, steden, gemeenten, districten en OCMW’s de mogelijkheid geven zich als Vlaamse provincie, stad, gemeente, district of OCMW te profileren.

Motie:

De provincieraad van Vlaams-Brabant vraagt uitdrukkelijk aan de Vlaamse regering om de ‘topleveldomeinnaam’ .vlaanderen aan te vragen.

Deze motie wordt overgemaakt aan:

– De Vlaamse regering

– De voorzitter van het Vlaams Parlement