De Raad van State (RvS) heeft in de Vlaamse randgemeente Grimbergen Minister Muyters teruggefloten. Muyters gaf eerder groen licht aan het Grimbergs schepencollege om een groene zone van 3 hectare zowat volledig te bebouwen. Na een juridische klacht van Vlaams Belang-fractievoorzitter en senator Bart Laeremans schorst het hoogste administratief rechtscollege nu de beslissing van Muyters.

Aanleiding voor de klacht was onder meer het feit dat de CD&V-schepen van Ruimtelijke Ordening een grote lap grond van de groene zone bezat en er dus belangvermenging optrad. Zijn lapje grond zou immers sterk vermeerderen in waarde.

Steen en beton

Hoewel het dossier bij wijlen enige complexiteit bevat, zijn er toch een aantal zaken bijzonder verhelderend. Bovendien lopen ze parallel met eerdere nefaste beslissingen van de Vlaamse regering. Zo valt het op dat minister Muyters de laatste jaren alles in het werk lijkt te stellen om de Vlaamse Rand in ijltempo te verstedelijken. Zo heeft de N-VA minister in het dossier van het megashoppingcenter Uplace een enorme verantwoordelijkheid en voert hij met het Vlaams Stedelijk Gebied Rond Brussel (VSGB) een grauw beleid van hoogbouw, steen en beton.

Tweeslachtig

Dat zijn coalitiegenoot Eric Van Rompuy onlangs dergelijk beleid nog met de grond gelijk maakte, lijkt intussen door zowat iedereen te zijn intussen. Zo verklaarde het CD&V-parlementslid tijdens de plenaire vergadering van 25 januari 2012 het volgende:

“Het is al zo moeilijk om bepaalde Vlaamse randgemeenten te onderscheiden van Brussel, maar als men hoogbouw toelaat, dan geef ik u op een briefje dat we in gemeenten als Sint-Stevens-Woluwe, Groot-Bijgaarden en Ruisbroek de flats zullen zien oprijzen. Op termijn zal dat veel belangrijker zijn dan het vastleggen van taalgrenzen. Die woningen zullen niet vol Vlamingen zitten, maar vol anderstaligen, niet-Nederlandstaligen en buitenlanders. In de woonkernen van al die Vlaamse gemeenten zal het Nederlandstalige karakter zeker in gevaar komen.”

Voorgaande getuigt dan ook van een bijzonder hardleerse tweeslachtigheid van de CD&V. Enerzijds bekampt ze het verstedelijkings- en verBrusselingsbeleid van N-VA, anderzijds steunt ze de uitvoering ervan.

Het Grimbergs dossier toont alvast aan dat onderbouwde oppositie wel degelijk loont en dat men zich niet zomaar moet neerleggen bij nefaste beleidsbeslissingen.

Klik hier voor de perstekst.

Klik hier voor het artikel in het Nieuwsblad.

Klik hier voor het artikel in Het Laatste Nieuws.