Nationaliteit mag geen voordeelkaart van NV België zijn

Francken en Smeyers in Knack: ordinaire leugens

Het Vlaams Belang heeft met verbazing kennis genomen van de uitspraken die de Heer Theo Francken vandaag in Knack deed. Zijn bewering dat in de Kamercommissie Naturalisaties het Vlaams Belang per definitie tegen naturalisatie stemt, zonder het dossier zelfs maar te hebben bekeken, raakt kant noch wal. Het Vlaams Belang oordeelt wel degelijk op basis van de dossiers, in tegenstelling tot de andere partijen die (tot voor kort) automatisch voor naturalisatie stemmen. Het was overigens het Vlaams Belang dat de “lopende-band”-praktijken in de Kamercommissie Naturalistaties aan het licht bracht ten tijde dat de N-VA nog deel uitmaakte van het kartel met CD&V.

Even verderop wordt het wel helemaal gortig waar Francken stelt dat geïntegreerde vreemdelingen voor het Vlaams Belang geen lid kunnen worden van onze gemeenschap. Ook dat is gelogen. Het is een feit dat het Vlaams Belang als eerste partij – en zelfs nog voor de N-VA werd opgericht – de ‘Snel Belg’-wet heeft bestreden. Vele jaren later hebben ook andere partijen – zij het schoorvoetend – moeten toegeven dat deze wet niet deugde; reden waarom ze onlangs – helaas niet verregaand genoeg – aangepast werd.

In dat kader heeft het Vlaams Belang meermaals een eigen wetsvoorstel tot invoering van een wetboek staatsburgerschap ingediend. Basisprincipes zijn daarbij ondermeer het afschaffen van de dubbele nationaliteit, het in ere herstellen van het afstammingsprincipe én de invoering van een burgerschapsproef, wat dus wel degelijk de opname van geïntegreerde vreemdelingen in onze samenleving mogelijk maakt. In ons verkiezingsprogramma wordt overigens gepleit voor een naturalisatiedienst “die het staatsburgerschap pas na tien jaar verblijf toestaat en nadat een verklaring van loyaliteit en een burgerschapsproef zijn afgelegd.” Niet bepaald een voorstel dat de opname van geïntegreerde vreemdelingen in onze samenleving uitsluit.

Het Vlaams Belang koppelt wél duidelijke en strikte voorwaarden aan de nationaliteitsverwerving. Net zoals in de school de diploma’s niet worden uitgereikt aan het begin van het schooljaar, maar pas nadat de examens succesvol werden afgelegd, dient de nationaliteit de bekroning te zijn van een geslaagd integratieproces en niet omgekeerd. Dat was ons standpunt in het verleden. Dat is het vandaag. Dat zal het ook morgen zijn. Met Vlaams Belang krijgt de kiezer klare taal, geen spagaten. Smeyers en Francken zouden het Vlaams Belang beter als bondgenoot beschouwen dan onze partij met leugens in het verdomhoekje te blijven duwen.

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

Hagen Goyvaerts
Volksvertegenwoordiger
Lid Kamercommissie naturalisaties

Joris Van Hauthem
Woordvoerder