Vandaag heeft Steven Dupont (ex-VB, dan ex-onafhankelijke) in de provincieraad bekend gemaakt dat hij zich aansluit bij het enige N-VA-raadslid en meteen verhuisde hij naar de meerderheid bij de CD&V-N-VA-fractie, waar hij braafjes alle voorstellen mee goedkeurde.

Zo ook de beslissing om een doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners aan te leggen in Relegem, voor het slordige bedragje van 1,3 miljoen euro, dus 130 000 euro per standplaats.
Het equivalent van minstens 5 sociale woningen, voor meestal niet onbemiddelde woonwagenbewoners uit Frankrijk, Noorwegen, Ierland enz.
Wie als Vlaming op dat terrein wil gaan kamperen, is daar natuurlijk niet welkom en moet naar een camping om daar de volle pot betalen.
Het kostenplaatje is daarmee natuurlijk nog niet ten einde, want daar zal minstens een deeltijds personeelslid bijkomen en allerlei onderhouds- en energiekosten (in Huizingen bedroegen die in 2008-2010 gemiddeld 23144 euro per jaar. Er werd daar dus al minstens 108 euro per woonwagen per jaar bijgepast op uw kosten!)