Wetsvoorstel Vlaams Belang wil opleggen van taakstraffen verbieden bij veroordeling voor geweld tegen hulp- of ordediensten.

Maandagochtend werd in Antwerpen een jonge ambulancier tijdens het uitoefenen van zijn job in het gezicht geschopt door een dronken, agressieve patiënt. Hij is een week werkonbekwaam. Uit politiecijfers blijkt dat er jaarlijks zo’n 2.300 gevallen zijn van agressie tegen hulpverleners, ofwel zes per dag. Het merendeel daarvan gebeurt in Brussel (401 in 2018), Antwerpen (215) en Gent (94).

Voor het Vlaams Belang is dit totaal onaanvaardbaar. Hulp- en ordediensten zoals politie, brandweer, ambulance- en mug-diensten en civiele bescherming staan ten dienste van de samenleving waarbij zij vaak in moeilijke omstandigheden urgent moeten optreden om mensen in nood te helpen. Het feit dat zij tijdens de uitvoering van hun taken eveneens rekening moeten houden met individuen die zich tegen hen gaan keren en hun werk trachten onmogelijk te maken is verwerpelijk en mag niet getolereerd worden. Aangezien de daders zichzelf buiten de maatschappij plaatsen is een werkstraf geen passend antwoord op hun wangedrag; het toekennen van een werkstraf aan plegers van agressie ten aanzien van hulp- en ordediensten gaat volledig voorbij aan het doel en de finaliteit van de werkstraf.

Daarom heeft het Vlaams Belang in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel ingediend om taakstraffen bij veroordelingen tegen hulp- en ordediensten niet langer toe te staan.  Vlaams Belang fractievoorzitter Barbara Pas: “De overheid moet een krachtig signaal geven dat dergelijk feiten niet getolereerd en streng aangepakt worden. Een effectief en actief opsporing- en vervolgingsbeleid van de parketten is hierin essentieel. Met dit wetsvoorstel willen we duidelijk in het Strafwetboek inschrijven dat wie geweld pleegt ten aanzien van hulp- en ordediensten er niet langer vanaf kan komen met een taakstraf!

Ook in Nederland werd men trouwens geconfronteerd met dergelijke verwerpelijke praktijken. Ten gevolge hiervan werd bij onze noorderburen een gelijkaardig voorstel uitgewerkt en werd de Nederlandse strafwetgeving in die zin aangepast. Het Vlaams Belang hoopt dat ook op steun van de andere politieke partijen om dit wetsvoorstel goed te keuren.

Stijn Hiers, fractiesecretaris