Bureauvergaderingen en commissies die worden afgelast wegens niet genoeg agendapunten, provincieraden die geannuleerd worden. De oppositie is niet opgezet met de gang van zaken bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. “Dit is een kaakslag voor de raadsleden.” Lees het persbericht hier verder. Een afbeelding van het krantenartikel kan u onderaan terugvinden.

Hier volgt de reactie van onze fractieleider in de provincieraad, Willy Smout;

De deputatie van Vlaams-Brabant (60% NVA) en de voorzitter(NVA) proberen duidelijk op het gevoel van de belastingbetaler te spelen.

Maar de grondbelasting (de provinciale opcentiemen, goed voor 96% van de provinciale belastingen)blijven verder behouden ondanks de toenemende inactiviteit van de provincie.

Vlaams Belang heeft dit jaar na jaar aangekaart. Tot voor een paar jaar verschool men zich nog achter het verbod van de Vlaamse regering om tot 1 januari 2023 niets te wijzigen aan deze opcentiemen .

Bij de bespreking van het meerjarenplan, heb ik nu op mijn vraag om deze te verlagen vanaf 2023 ook weer een negatief antwoord gekregen.

M.a.w. de deputatie weigert het overtollige belastingsgeld terug te geven aan de Vlaams-Brabander; anders zou ze wel bereid zijn de opcentiemen te verminderen en het wonen in Vlaams-Brabant iets minder duur te maken.

De deputatie vergadert wel verder aan het vroegere tempo, maar komt met niets meer naar de raad, bureau of commissie.

De democratische controle is hiermee volledig uitgehold.

Het probleem is ontstaan doordat alle partijen (op Vlaams Belang en UF na) van bij de oprichting van de provincie in 1995 het wettelijk maximum aan bevoegdheden hebben overgeheveld naar de deputatie.

Ik heb deze lijst officieel opgevraagd als schriftelijke vraag (ter info deze is ondertussen ontvankelijk verklaard).

Het is de bedoeling hiermee een voorstel in te dienen om het grootste deel terug te halen naar de raad en dit zolang de provincies nog bestaan.

Het afschaffen van de provincies is een bevoegdheid van de Vlaamse regering/parlement  en niet van de deputatie van Vlaams- Brabant. Hier zit NVA volledig fout.

Het Vlaams Belang pleit toch ook niet voor de afschaffing van België door de vergaderingen van het Federale parlement af te schaffen en alles over te laten aan de Federale regering.