Persbericht Vlaams Belang Zaventem:

Bewoners uit het centrum van Sint-Stevens-Woluwe zijn verontwaardigd over het ontvangen van een eentalig Franse reclamekaart, uitgaand van de nieuwe kapperszaak “Nin’s hairdresser”, gevestigd Kleine Kerkstraat 4. Bij nazicht stelt men vast dat de opschriften op de uitstalramen van vermelde zaak eveneens eentalig Frans zijn; bovendien kan men niet in het Nederlands communiceren.

Sint-Stevens-Woluwe kreunt reeds onder de verfransingsdruk; dergelijke handelszaken die de taal en identiteit van de gemeente en het gewest niet respecteren zijn NIET WELKOM in de gemeente. Opmerkelijk is dat de zaak gevestigd is in het gebouw waar de beruchte bar “Le QC” gevestigd was die op bevel van de vrederechter en het gemeentebestuur wegens diverse inbreuken, gesloten werd. De uitbater van de kapperszaak behoort tot de relatiekring van de vroegere baruitbater.

Wij wensen dat “Nin’s” zich aanpast. Wij vragen dat onze schepen van “Vlaams karakter” het moreel gezag van het gemeentebestuur laat gelden en schreven hem ter zake aan.

Brief aan bevoegde Schepen:

Geachte schepen,

Bewoners van het centrum van St-Stevens-Woluwe beklagen er zich over dat ze een eentalig Frans reclamekaartje ontvingen van de pas geopende kapperszaak “Nin’s hairdresser”, Kleine Kerkstraat 4, SSW.  Bij nazicht stelt men ook vast dat op de etalageruiten van de zaak enkel Franse opschriften zijn aangebracht. Bovendien kan men niet in het Nederlands communiceren.

Zoals u weet is de verfransingsgraad van SSW catastrofaal. We moeten o.i. daarom aan handelszaken en personen die zich in de deelgemeente vestigen duidelijk maken dat wij wensen dat ze de identiteit en het Vlaams karakter van SSW, Zaventem en de regio respecteren. Anders zijn zij NIET WELKOM.

Wettelijk kan er natuurlijk niet ingegrepen worden maar u kan het moreel gezag van het gemeentebestuur doen gelden en vermelde handelszaak contacteren. Wij weten dat u dat nog al met succes heeft gedaan. Kleine toelichting: de zaak is gevestigd in het pand waar vroeger de beruchte bar “Le QC” gevestigd was die van rechtswege gesloten werd. De uitbater van de kapperszaak schijnt tot de relatiekring van de vroegere barhouder te behoren.

Wij danken u vooraf voor uw gewaardeerde tussenkomst.