Vraag van Jan Laeremans

In het persdossier las ik dat de volgende editie van de Gordel de traditionele vertrekpunten schrapt en dat men zal vertrekken vanuit het domein van Huizingen en vanuit het Bloso-domein in Hofstade.

Dat betekent dat men totaal breekt met het opzet van de allereerste Gordel, namelijk op een sportieve en vriendelijke manier aandacht vragen voor de faciliteitengemeenten rond Brussel.

De Zes waren bovendien de dupe van het hele communautaire akkoord, want voor die gemeenten geldt de splitsing van de kieskring niet.

Wij vinden dat gewoonweg onbegrijpelijk dat men de Zes nu als een baksteen laat vallen en in ruil daarvoor Pepingen in de kijker wil plaatsen. De aandacht afleiden van de pijnpunten dus, en de Vlamingen in de moeilijkste gebieden twee keer in de rug steken.

Ik verwijs ook nog naar het amendement dat de CD&V had willen indienen bij mijn motie van 18 september vorig jaar:

“De Gordel moet een Vlaamse, familiale, sportieve, culturele manifestatie blijven en moet tevens de toeristische troeven die de Rand te bieden heeft uitspelen. Sint-Genesius-Rode, bakermat van De Gordel, waar deze 32 jaar geleden ontstaan is als afsluiting van de actie “Waar Vlamingen thuis zijn”, moet opnieuw als volwaardig trefpunt met start en aankomstplaats worden, wat 31 jaar van de 32 jaar gebeurde”.

Graag wou ik van de deputatie vernemen:

1) of zij bij de voorbereidende besprekingen aanwezig was en welk standpunt zij daar heeft ingenomen
2) of zij akkoord gaat met het definitief schrappen van Sint-Genesius-Rode als vertrekplaats van de Gordel en zo ja, waarom.

Antwoord van gedeputeerde Dehaene:

1) We zijn pas begin 2013 bij de gesprekken betrokken geweest en kregen de vraag of we een domein ter beschikking wilden stellen, of we aan het toeristisch luik wilden meewerken en of we wilden meewerken aan de stuurgroep. Daarop hebben we positief geantwoord.
Op het platform met de Vlaamse randgemeenten hebben we de boodschap meegekregen dat er genoeg aandacht moet zijn voor de randgemeenten.

2) Het huidige concept is evenwel beslist op Vlaams niveau. Wij betreuren dat , maar zullen nu moeten zien of deze formule werkt.

Conclusie: Dehaene fietst om de vragen heen en schuift de schuld in de schoenen van Muyters (N-VA). We geloven echter geenszins dat hij gelobbyd heeft voor het behoud van een startplaats in Rode, want hij wil juist af van de communautaire problemen.

Wij ook natuurlijk, maar wij hebben daarvoor een andere oplossing!