Nieuwe meerderheid blijft oppositie overal buitenhouden

Wie gedacht had dat de meerderheid met Groen erbij een democratischer beleid zou gaan voeren tegenover de oppositie, is eraan voor de moeite.
Vandaag werden de N-VA-amendementen om de voorzitters en ondervoorzitters van de raadscommissies eerlijk te verdelen weggestemd door CD&V, SP.a, VLD en Groen. Zes jaar geleden in de oppositie klonk het nochtans heel anders “De heer Debraekeleer (Groen) verwijst naar een document uit 1995. De jonge provincie Vlaams-Brabant onderscheidde zich toen van de andere provincies omdat zij ook oppositieleden aanstelde als voorzitter en ondervoorzitter van raadscommissies.
Is de jonge provincie nu volwassen geworden en verdeelt ze deze posten enkel onder de meerderheidspartijen?”

Alle postjes werden dus netjes verdeeld onder de meerderheid, de oppositie (toch 40%) kreeg niets. In het parlement gaat het er democratischer aan toe!
Even later zat het spel nog meer op de wagen toen er twee commissarissen moesten worden aangeduid voor het autonoom provinciebedrijf VERA. De oppositie (met een tegenkandidaat) wilde een stemming in één ronde. Afgewezen door de voorzitter, ondanks stevig protest. Het gaat toch om één en dezelfde functie zeker? Waarom dan getrapte verkiezingen? Stel je voor dat er aparte stemmingen zouden plaatsvinden voor elk provincieraadslid apart, dan zou toch alles naar de zittende meerderheid gaan?
Zes jaar geleden dienden wij klacht in bij minister Bourgeois, die ze systematisch van tafel veegde. Benieuwd of hij dat ook zal doen met zijn eigen provincieraadsleden – als ze tenminste klacht neerleggen…

Op het einde van de zitting werden 4 raadsleden uit de meerderheid gehuldigd: ze kregen een tricolore medaille van “Ridder in de Leopoldsorde” opgespeld.(De voorbije jaren hadden wij die steevast geweigerd natuurlijk).
Bovendien kregen ze van de provincie een geschenk voor hun 15-jarig mandaat als provincieraadslid. Nou moe, ze zetelen vanaf 2000 in de raad, dus dat is toch nog maar net 12 jaar? Tututut, ze hebben deel uitgemaakt van het bureau, en die jaren tellen dubbel.
Nu moet je mij eens uitleggen waarom er dergelijke privileges bestaan in een provincie die pretendeert op te komen voor gelijke kansen?

Nog vermelden voor de poëzievrienden: we kregen HOOOOG gezelschap van de voorzitter van de Europese raad, onder matig applaus. Zijn eega Geertrui Windels moest nog de eed afleggen, vandaar…

Herman in ‘t publiek
keken even achterom
deden gewoon voort