Het Seniorenforum Brabant verstuurde volgende nieuwsbrief aan de senioren. Gezien de gunstige evolutie wat de coronabesmettingen betreft, staat het praktisch vast dat het “3de Seniorencongres” op 26.09.20 in het Vlaams parlement zal doorgaan.

Beste senior,

*Hoe gaat het met de gezondheid? Dat is wel de belangrijkste en meest relevante vraag die we in deze beroerde coronatijden kunnen stellen. We hopen op een positief antwoord. De toestand normaliseert geleidelijk maar het zal nog een hele tijd duren alvorens we het coronahoofdstuk kunnen afsluiten. Als risicogroep hebben de senioren zich moedig en met burgerzin gedragen en de veiligheidsmaatregelen stipt nageleefd. Dat mag toch ook eens gezegd worden.

*Als Seniorenforum zijn we een sociaal geïnspireerde organisatie, geïncorporeerd in een sociale volkspartij. Het lot en de dagdagelijkse problemen van onze medestanders en de burgers in het algemeen, houden ons constant bezig. Waar we kunnen willen wij de senioren helpen met en bijstaan in hun problemen. Eventueel kunnen wij onze mandatarissen inschakelen. We bouwen ons “dienstbetoon” uit. Suzy coördineert die dienst. Om haar te bereiken: 02/209.23.10 of 0475/96.34.33.

*Wat de verdere activiteiten voor dit jaar betreft zijn we natuurlijk volledig afhankelijk van de evolutie in de coronacrisis. Wij hebben de spreekbeurt van Reddy De Mey over “30 Jaar achter de schermen van de media” moeten afgelasten. We hopen deze in het najaar te Brussel en Leuven te kunnen plannen. We hopen ook onze “herfstwandeling” te kunnen organiseren en een bezoek aan het Vlaams parlement en het Vlaams huis. Dan nog misschien een bezoek aan de kerstmarkt te Düsseldorf en een kerstdiner. Alles onder het grootste voorbehoud. We houden u op de hoogte. U kan de activiteiten volgen in de kalender van het maandblad.

*Het derde congres van het Seniorenforum is gepland op 26.09.20 in het Vlaams parlement. Afwachten hoe de toestand evolueert. Een alternatieve datum zou november kunnen zijn. Wij hopen op medewerking van de basis. Heeft u ideeën, voorstellen, standpunten i.v.m. de seniorenproblematiek, deel ons die dan mee. We zullen ze bespreken en eventueel verwerken in onze congresteksten. Tel.: 0495/24.84.13

*Wij zijn een open organisatie. Uw vrienden en kennissen die geen partijlid zijn, mogen u gerust vergezellen en deelnemen aan onze activiteiten.

*Wenst u actief mee te werken of heeft u een idee of voorstel om een activiteit in uw gemeente/streek te (laten) organiseren, laat het ons dan weten. Contactpersonen: 0475/96.34.33 (Suzy J.), 02/721.22.54 of 0468/22.49.47 (Ludo), 0495/24.84.13 (Roeland), 02/582.82.22 of 0477/23.42.57 (Roger), 0486/29.46.49 (Eddy M.), 0494/17.39.19 (Eddy L.)

Zo, houd de moed er in en hopelijk tot op onze eerste na-corona activiteit!