Uit een rapport dat de krant Het Laatste Nieuws kon inkijken, bleek dat er in de Dr. Ovide Decroly-school in Ronse zelfs islamitische kleuters geradicaliseerd zouden zijn. “Ze noemen andere kinderen ‘varkens’ en ‘ongelovigen’. Met de vinger over de keel maken ze moordbewegingen,” aldus een juf uit de school. “Bij gesprekken met de ouders stelt men vast dat die hun kind steunen en ermee lachen”, klinkt het. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is niet verbaasd.

Ondanks de vele toegevingen die men in Vlaanderen naar de moslimgemeenschap doet, blijft radicalisering een probleem, ook op de speelplaats en zelfs bij kleuters blijkt nu. Het interne verslag van de Dr. Ovide Decroly-kleuterscholen in Ronse doet de haren ten berge rijzen.  “Arabische verzen uit de Koran citeren tijdens de speeltijd”, zo begint de opsomming in het verslag. “Niet naar school komen omdat onze schoolvisie niet past binnen de geloofsovertuiging. Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige redenen. Een kleuter heeft al een vriend in Marokko waar ze later mee zal trouwen. Een meisje weigert om een jongen een hand te geven en om naast een jongen in de rij te staan.” En erger: “moordbedreigingen door een kind uitgesproken aan ‘ongelovigen'” en “andere kinderen ‘varkens’ noemen en met de vinger aan de keel bewegingen maken”. Als de school de ouders van de kinderen in kwestie confronteert met dit soort uitspraken, dan steunen die hun kind en lachen ze er mee.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is niet verbaasd. “De armtierige symptoombestrijding van de Vlaamse regering inzake radicalisering, gekoppeld met voortdurende toegevingen aan de islam zorgen er voor dat dit soort radicale opvattingen bij moslims schering en inslag zijn geworden. Door het uitblijven van sancties en een écht lik-op-stuk-beleid voelen radicale moslims zich immers meer dan ooit ongenaakbaar. Met meer naschoolse opvang en andere naïeve projecten zal het probleem niet verdwijnen, integendeel.”

Men moet het probleem bij naam durven noemen en de voedingsbodem van de radicale islam droogleggen. In dat kader moet men:

  • De uitburgering, denationalisatie en remigratie van geradicaliseerde moslims organiseren;
  • De erkenning van de islam en de daarmee samenhangende subsidiëring ervan intrekken;
  • Moskeeën onder permanent toezicht plaatsen;
  • Prediking in moskeeën respectievelijk in het Nederlands en het Frans opleggen en extremistische moskeeën sluiten;
  • Jihadistische propaganda bannen en islamitische haatwebsites- en zenders uit de ether halen;
  • Een immigratiestop voor mensen uit islamitische landen invoeren.

Het Vlaams Belang zal in het Vlaams Parlement bij monde van fractievoorzitter Chris Janssens van onderwijsminister Crevits volledige klaarheid vragen omtrent de problematiek van het moslimextremisme in het onderwijs. Er moet immers vastgesteld worden dat de regering en de onderwijskoepels ter zake nog al teveel hun kop in het zand steken en zelfs een doofpotpolitiek hanteren. Enkel op basis van de correcte feiten kan een beleid worden gevoerd dat komaf maakt met het moslimextremisme en de veiligheid van onze samenleving opnieuw waarborgt.

Bob De Brabandere
Politiek secretaris van de voorzitter