Directie vrije tijd – dienst vrije tijd – i.v.m. het initiatief oefen hier je Nederlands

Een Grimbergse handelaar die vroeger had deelgenomen aan de actie “Ik oefen, jij oefent, hij oefent hier het Nederlands … vraagt of er nog geldwisselmatjes beschikbaar zijn om zijn versleten matje te vervangen.

Blijkbaar is de voorraad intussen op, zowel bij de provincie als bij vzw De Rand.

Het lijkt me nuttig om dit initiatief te herhalen en een aantal van deze affiches, matjes e.d. te laten bijdrukken en ter beschikking te stellen van de handelaars, want de noodzaak is intussen alleen maar toegenomen.

Kan de deputatie deze redenering volgen en is ze bereid om hiervoor wat centen vrij te maken?

Antwoord van 19 februari 2014

Betreft: uw vraag van 04.02.2014 betreffende het initiatief oefen hier je Nederlands

De vroegere handelaarsactie ‘Ik oefen … Jij oefent … Wij oefenen hier Nederlands’ is sinds enkele jaren vervangen door de actie ‘Oefen hier je Nederlands’. Hier zijn verschillende deelacties en materialen aan gekoppeld, zowel voor handelaars als anderstaligen. Ook de ‘Week van de anderstalige klant’ die door vzw de Rand in samenwerking met Unizo wordt gevoerd (o.a. ook in Grimbergen) valt hieronder.

Alle info is terug te vinden op de website www.oefenhierjenederlands.be

Stickers, A5-documenten met tips, affiches en pictogrammenboekjes zijn nog altijd beschikbaar en kunnen op elk moment aangevraagd worden via info@oefenhierjenederland.be

De geldmatjes maken geen deel uit van de actie ‘Oefen hier je Nederlands’ en zullen ook niet meer worden bijgedrukt.