Het zijn ronduit dramatische cijfers. In Zaventem daalde het aantal inwoners van Belgische oorsprong van 22 595 in 1990 naar 16 750 in 2020. Het aantal inwoners van niet-Belgische herkomst steeg van 3 301 in 1990 naar 18 354 in 2020. De statistiek loopt tot 2020; de reële toestand zal dus nog schokkender zijn. Zaventem behoort daardoor tot de absolute top van gemeentes in Brabant waar de “omvolking” zich in een onrustwekkend tempo doorzet. Wij waarschuwen sinds geruime tijd voor deze “omvolking” en dit met feiten, cijfers en argumenten. De elites en de linkerzijde steigeren als wij het probleem op een democratische wijze te berde brengen en proberen met geweld elk gesprek of discussie ter zake te voorkomen en te verhinderen. Denken we aan de boekvoorstellingen van het boek van Filip Dewinter die constant met bedreigingen en fysieke agressie gepaard gaan. Voeg bij de geciteerde cijfers het percentage van het aantal leerlingen in de scholen dat islamitische godsdienst volgt en het percentage (+- 47 %) van gezinnen in Zaventem waar het Nederlands niet de hoofdtaal is, en men bekomt een dodelijke coctail. Evenredig met de voortschrijdende omvolking krijgen we een daling van het peil van het onderwijs, de teloorgang van het sociale weefsel van de gemeente, toenemende onveiligheid. Weinigen “durven” zich nog de vraag stellen wat het toekomstperspectief van zijn en onze kinderen is…

Het Vlaams Belang is de enige partij die de ernst van de toestand inziet en aanklaagt. De omvolking, het vervangen van de autochtone bevolking door niet-westerse migranten is natuurlijk geen louter Zaventems verschijnsel maar een probleem waar gans  (West) Europa mee kampt. Wij weigeren onze cultuur, taal, tradities, waarden, normen en godsdienst op te geven en te laten vervangen door een soort “smeltkroescultuur”, het ideaal van onze multiculturalisten  en wokepsychopaten. Een einde maken aan onze Europese beschaving is hun einddoel.

Een vlugge (en aanvaardbare) oplossing van het probleem is er wel niet. Van essentieel belang om de nefaste omvolking een halt toe te roepen is dat er een immigratiestop wordt doorgevoerd, dat “gezinshereniging” aan veel strengere normen wordt onderworpen en de inburgeringsproeven ernstig worden genomen. De “pampercultuur” t.o.v. vreemdelingen moet worden stopgezet; idem de subsidiering van allerlei duistere organisaties en gebedshuizen.