Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw voelde zich bijzonder goed in een constructieve rol. Het steunde dan ook volmondig het 10-puntenplan, persbericht hieronder, dat de Leeuwse inwoners en handelaars moet steunen tijdens deze coronacrisis.

Gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw komt – over de grenzen van meerderheid en oppositie heen – met 10-puntenplan om burgers en handelaars te ondersteunen tijdens en na de coronacrisis


De coronacrisis heeft ongeziene financiële gevolgen voor onze handelaars en burgers. Om deze gevolgen te milderen wordt aan de komende gemeenteraad een tienpuntenplan voorgesteld. Het tienpuntenplan kan alvast rekenen op de steun van alle fracties van de gemeenteraad: het is een positief signaal dat we in deze crisistijd samen – over meerderheid en oppositie heen – dergelijke belangrijke beslissingen kunnen nemen.
Burgemeester Luc Deconinck: “Ik dank alle fractieleiders en gemeenteraadsleden zowel van de meerderheid als van de oppositie uitdrukkelijk voor hun positieve ingesteldheid en ondersteuning van het tienpuntenplan. Het is een warm signaal dat we in deze crisistijd de partijpolitiek kunnen overstijgen en samen – over meerderheid en oppositie heen – dergelijke belangrijke beslissingen kunnen nemen.”
10-puntenplan:

 1. Uitstel vestiging aanslag bedrijfsbelastingen
  De inkohiering van de verblijfsbelasting en de belasting op reclameborden worden uitgesteld tot 1 september 2020 zodat de bedrijven voor deze belastingen geen aanslagbiljet ontvangen tijdens de lockdown.
 2. Afhandeling facturen
  De gemeentelijke diensten zullen de facturen zo snel mogelijk behandelen zodat ze voor de vervaldag betaald kunnen worden. Hierdoor versterken we de liquiditeit van de handelaars en bedrijven.
 3. Retributies inname openbaar domein.
  De retributies voor terrassen worden voor het jaar 2020 niet geïnd en reeds betaalde retributies worden terugbetaald. Hiermee verlagen we de vaste kost voor horecazaken.
  Wat betreft de retributies van de inname openbaar domein voor werkzaamheden, wordt de periode die reeds werd betaald, en inging voor 13 maart 2020 verlengd met de duur van de stillegging van de werkzaamheden. Hiermee willen we voorkomen dat er vergoedingen betaald worden voor de tijd dat werken onmogelijk was.
 4. Wekelijkse markten, jaarmarkten en kermissen
  Vanaf 1 april tot het einde van het jaar wordt geen staangeld aangerekend. Daarmee verlagen we de vaste kosten van de marktkramers. Ook voor de jaarmarkten en kermissen wordt er geen staangeld geïnd met de bedoeling de vaste kosten te verlagen.
 5. Verblijfbelasting De verblijfsbelasting voor 2020 zullen we aanrekenen in verhouding tot de werkelijke verhuur van de kamers. Wegens niet verhuring kan een proportionele vermindering gevraagd worden.
 6. Reclame aan huis Is of was je zaak met vestiging in Sint-Pieters-Leeuw tijdelijk gesloten? Dan krijg je 3 keer vrijstelling voor reclame minder dan 20 gr. Hiermee geven we kleine zelfstandigen de mogelijkheid om huis aan huis reclame aan te bieden zonder belasting.
 7. Concessievergoedingen en huur gemeentelijke infrastructuur De cafetaria’s de Merselborre, Koetsier, Sporthal Ruisbroek en de Kantine betalen geen vergoeding van 1 maart tot einde 2020. Het is immers belangrijk de vaste kosten van onze zwaar getroffen concessionarissen te verminderen.
  Voor sportclubs en verenigingen die op jaarbasis betalen voor zaalhuur, verminderen we de jaarhuur voor 2020 met 50 %. Ook wie een zaal huurde dient niet te betalen – of wordt terugbetaald – wanneer de activiteit niet kon doorgaan. Individuele abonnementen (bijvoorbeeld zwembad) worden dan weer verlengd. Zo wordt er niet betaald tijdens de duur van de sluiting.
  Extra Solidariteitsinitiatieven De gemeente wil ook de solidariteit onder de bevolking met de zwaar getroffen handelaars, verenigingen en sociaal zwakkeren een boost geven.
 8. Met de Leeuwebon willen we onze inwoners de kans geven om de lokale handelaars die de deuren moe(s)ten sluiten een duwtje in de rug te geven: elk gezin zal een Leeuwebon kunnen aankopen voor 10 euro met een koopwaarde van 20 euro. De gemeente legt per bon dus 10 euro bij. Naast de bon is er ook een solidariteitsfonds waar iedereen een vrije bijdrage aan kan betalen. Dit solidariteitsfonds zal gelijk verdeeld worden onder alle rechthebbende handelaars en bedrijven.
 9. Cliënten van het OCMW geven we ook een duwtje in de rug met een sociale waardebon van 40 euro. Naar schatting 420 gezinnen zullen deze bon krijgen en kunnen inruilen bij een aantal zaken zoals de kringloopwinkel, sociale kruidenier, ruilwinkel huis van het kind, huisvuilzakken, voedselbonnen, kapper, …
 10. Om de verenigingen te steunen schenkt de gemeente iedere vereniging een ‘vergader na bij de Leeuwse horeca-bon’. Het gaat om een waardebon van 100 euro die de verenigingen kunnen spenderen bij lokale horeca. Zo worden zowel de verenigingen als de horeca gesteund!