Surrealistische beelden zaterdag in de Hoogstraat te Zaventem. Een op hun paasbest uitgedoste groep Afrikanen (150 man?) verzamelde aan het uitvaartcentrum in de Hoogstraat, lapte alle corona- en verkeersregels aan hun laars en trok dan richting kerkhof van St-Stevens-Woluwe. Er werd geen afstand gehouden, niet iedereen droeg een mondmasker, de rijbaan werd ingenomen: een samenscholing van die omvang is in deze tijden crimineel gedrag.

Voorbijgangers keken verbouwereerd toe. Uit burgerzin werden er opmerkingen gemaakt maar de deelnemers aan de samenscholing en later stoet, lachten die weg of gebaarden dat ze onze taal niet begrepen. De politie ontving meerdere oproepen van plichtsbewuste  burgers; het standaardantwoord was dat ze “het nodige gingen doen”. Totaal onbegrijpelijk is dat er van bij de vorming van de samenscholing 2 agenten ter plaatse waren. Die fungeerden als bewaker van de criminele zoon van de afgestorvene die de begrafenis van zijn moeder onder bewaking mocht bijwonen. Zij hadden de centrale moeten verwittigen en de ernst van de toestand beklemtonen. Ook de organisatoren van de begrafenis hadden ze moeten aanspreken. De begrafenisondernemer pleit onschuldig maar ook hij moet vrij vlug vastgesteld hebben dat het uit de hand liep.

Er is nooit politieversterking opgedaagd. De 2 aanwezige agenten hebben zich meer als behorend tot de groep der overtreders gedragen, dan als vertegenwoordigers van recht en orde. Uiteindelijk is er  n i e m a n d  geverbaliseerd. Dit mag uniek genoemd worden. Een groep zwarten -waarvan ongetwijfeld personen met een buitenlands paspoort- die er in slaagt gedurende 2 uur de wetgeving ongestraft te overtreden. Meer nog: die er in slaagt de gezondheid van de Zaventemnaren door overdracht van corona in gevaar te brengen. Ontoelaatbaar en een kaakslag aan al diegenen die de covidmaatregelen nauwgezet opvolgen.

De zaak heeft te Zaventem voor verbijstering en opschudding gezorgd. Het ironische van de zaak is dat het gemeentebestuur juist nu met fierheid had aangekondigd dat de politie zijn intrek heeft genomen in het nieuw complex dat € 14,50 miljoen heeft gekost en uitgerust is met de meest geavanceerde technologie. Moderne infrastructuur weliswaar maar amateuristisch optreden. Een modern café zonder bier…

De oppositie bracht de zaak maandag op de gemeenteraad. Het gemeentebestuur stond met de rug tegen de muur en kon enkel zwakte en onkunde toegeven. De burgemeester argumenteerde dat men amper 6 à 8 agenten had kunnen “optrommelen”. Wat een schande voor een gemeente die de luchthaven herbergt en op snelle interventies moet voorzien zijn. “De Afrikanen hebben een ander begrip van begrafenissen dan wij en bij ingrijpen was het mogelijk dat agressief zou worden gereageerd” . Wat als er morgen een motorbende te Zaventem opduikt en de gemeente op stelten zet? Laten begaan omdat ze “agressief zouden kunnen reageren”?  De burgemeester en de korpschef gaan nu een “plan van aanpak” (sic) bekijken dat dergelijke toestanden moet voorkomen. Vijgen na Pasen om het gezichtsverlies te beperken.

De gemeentelijke machthebbers hebben de gemeente belachelijk gemaakt en uiting gegeven van onbekwaamheid en slecht bestuur. De FOD Binnenlandse Zaken en de gouverneur zouden moeten optreden en sanctioneren. Wij vragen ook dat de burgemeester zich op een hoorzitting of persconferentie publiek verantwoordt voor haar optreden en dat van de korpschef.

LM