Hieronder de krachtlijnen van de visie Vlaams Belang op de rampzalige evolutie van de stadsfinanciën en in bijlage de tussenkomst i.v.m. de onverantwoorde intekening op de kapitaalverhoging bij Publi-T.

Bij de bespreking van de financiële resultaten van het jaar 2012 op de gemeenteraad van 25 april, werd als snel duidelijk dat de oppositie op één lijn zat. De cijfers zijn immers wat ze zijn. Alle knipperlichten staan op rood en in een vergelijkende studie van Belfiusbank doet de stad Scherpenheuvel-Zichem het veel slechter dan vergelijkbare gemeenten. De meerderheid probeerde zich nog te verdedigen en wijt de oplopende tekorten aan de economische crisis waardoor inkomsten worden mislopen. De cijfers wijzen echter uit dat sinds 2006 de tekorten en schulden worden opgestapeld. De gemeente slaagt er al lang niet meer in haar gewone uitgaven zelf te financieren. Deze meerderheid leeft al jaren boven haar stand zodanig dat al de financiële reserves werden opgesoupeerd.

Wat het Vlaams Belang het meest zorgen baart, is dat er geen beterschap in zicht is. Men blijft de hete aardappel voor zich uitschuiven en de financiële kater aan de volgende generaties opsolferen. Men zegt te willen besparen en inkomsten te verhogen maar er is tot nu toe nog geen duidelijke visie ontwikkeld. Van één ding kan de Scherpenheuvel-Zichemnaar wel al zeker zijn. Men viseert voornamelijk de oplopende kosten voor huisvuilophaling en plant in stilte een aanzienlijke verhoging van de kosten door het invoeren van het zogenaamde DIFTAR-systeem. Op die manier kan men een aanzienlijke kostenverhoging camoufleren.

Verder is duidelijk dat het college geen kaas heeft gegeten van een deugdelijk en zuinig beheer. Nog steeds gaat men door met dure uitrusting van de vele nieuwbouwprojecten in de stad. Aan het snel-snel opgemaakte budget van het lopende jaar zal niets worden veranderd. Het uitgaveritme zal niet worden aangepast. Een financiële visie op de toekomst ontbreekt, de schepen van Financiën laat begaan en heeft geen enkele invloed op het SinterClaesbeleid van haar collega’s. Scherpenheuvel-Zichem dendert met open ogen de financiële afgrond in. Intekenen op de kapitaalsverhoging van Publi-T en zo de reserves opsouperen die moeten dienen om binnen enkele jaren Electrabel uit te kopen uit de intercommunale, en geloven in het waanzinnige voorgespiegelde rendement van 7% is ook een voorbeeld van kortzichtig financieel beleid. Blijkbaar heeft men niets geleerd uit het debacle rond de Gemeentelijke Holding waar we toen ook gewaarschuwd hebben voor de onverantwoorde risico’s.

Joris De Vriendt