Onze minzaam maar spraakvaardig gemeenteraadslid in Asse, Theo Hamers, verdiepte zich in het dossier van de Ringweg rond de gemeente. Hieronder kan u integraal zijn strijdvaardige tussenkomst terugvinden.

Vanop de kansel in het kerkske op het Domein van Bokrijk kunnen we vooral tijdens de vakantie de fameuze donderpreken horen, strafbedreigingen en scheldtirades, vooral tegen de schaars geklede vrouwen met wulpse bewegingen die de mannen aanzetten tot onzedige gedachten en de dronkaards en natuurlijk vanop het kerkplein de over en weer verwijten tussen de socialisten met de klak en de dikbuikige pastor.

Voor alle duidelijkheid, dit is geen betaalde reclame voor het domein, wel heb ik een aflaat van 365 dagen gekregen van de pastor en daarmee een vrije doorgang hierboven verzegeld.

Analoog hiermee dus deze bombastische donderpreek over het wel en wee van de rondweg, waarmee ik jullie wil kond (!) maken over de desastreuze en rampzalige gevolgen van deze ring. Dit betoog zal voor sommigen té zijn, overladen met mestkeverfilosofie.  

Ik heb er wel van genoten terwijl ik deze regels neerpende.

Aan de politieke horizon zullen weldra de vier apocalyptische ruiters aankomen, voorop de witte antichrist met in zijn kielzog de drie andere boodschappers van oorlog, honger en uiteindelijk deze op zijn grijze schimmel de dood. Een apocalyptische eschatologie (=leer der laatste dingen, na de dood, de eindtijd), voor ons de leegstand en verkrotting.

Het dorp is gemoderniseerd en ze zijn op de goede weg! Aldus Wim Sonneveld in zijn lied “Het dorp”. Of wij op de goede weg zijn is een andere vraag!

Een half millennium geleden gaf Machiavelli, grondlegger van de politieke wetenschappen, zijn geliefde vorst een hele rits van aanbevelingen o.a. ook in zijn minder gekend traktaat “Discorsi”. Een traktaat dat hij schreef na zijn gevangenschap met hierin de volgende raadgeving voor zijn vorst:

“Een belastende daad dient haar excuus te vinden in haar resultaat. En het excuus is goed als het resultaat goed is”.

Voor ons dus geen evidentie.

Het centrum van Asse heeft een venijnig kankergezwel, doorleegstand en verkrotting. Een kankergezwel gegroeid door 50 jaren politiek immobilisme, lobbywerk tot beïnvloeding van politieke besluitvorming en confessioneel gefluister in de biechtstoel. Dit alles wordt opgeklopt met enkele dorpssnelwegen, industrieparken en niet vergeten de andere Vlaamse boosdoener, lintbebouwing (in Vlaanderen alleen al 13000 km) met al zijn nadelen, zoals erfaansluitingen en langzaam verkeer met veel geluidsoverlast! En als kers op de taart de leegloop naar de rand van ons waterhoofd Brussel en niet vergeten een tomeloze niet te stoppen immigratie.

Ik moet wel toegeven dat ons centrum nogal stoffig en bloot is door de op til zijnde bouwwoede (in de Prieelstraat staat er ondertussen een gebouw halfleeg). We willen het verkeer bannen en dan een wooncentrum uit de grond stampen. Dit zijn contradictorische en kafkaiaanse toestanden, een overgepecfectioneerde samenleving die zich wil onttrekken aan de controle van de burger.

Beste burgervader, het klinkt wat ironisch, maar het houdt wat je moet zijn, nl. een vader voor alle Assenaren en het wel en wee en hun veiligheid ter harte nemen. En over dit laatste heb ik toch wel mijn twijfels.

En ik kan begrijpen dat u ijvert om hun een aangenaam en leefbaar centrum te geven. Dit mag voor u echter geen excuus zijn om hiervoor ongeclausuleerd alle middelen te gebruiken, want het resultaat is maar pover en relatief, zoals u trouwens zelf toegeeft, o.a. voor de fileproblemen. Vergeet niet dat een goede mobiliteit welvaart brengt.

Ter info: de dalende omzet (-3,5 %) voor consumptiegoederen in België is een goede indicator. De Vlaming koopt massaal aan in Auchan, Nederland en Luxemburg, over de grens door de hoge taxen op brandstof, alcohol en plastieken verpakkingen.

Een van mijn medewerkers heeft een info-brochure over de afbakening van Asse op mijn tafel gelegd. In de volksmond is deze brochure beter gekend als Joke’s kleurboek met een strakke RUP afbakeningslijn waar niet aan getornd mag worden. Een wet van Perzen en Meden. Heel ons heelal dijt uit, Groot-Asse barst uit zijn voegen door een bouwwoede maar een uitdeinen wordt ingeperkt. Het is niet te verwonderen dat de rondweg wordt ingekleurd als een veredeld fietspad.

Het traject zoals het door het agentschap bruggen en omwegen wordt voorgesteld tijdens de laatste infosessie tart elke logica en geen enkel sociaal gevoel voor de Assenaar. Ik ga hier nu niet in detail het millimeterwerk en de chronologische berekening afbreken. Een brugje hier voor het langzaam verkeer, de voetgangers en ook voor mij gezien mijn gevorderde leeftijd, dito voor de fietsers en een tunneltje daar voor de rollators. En niet vergeten de pijltjes waar we vrij zicht hebben op het achterste van de koeien als we in de file staan.

Wat ze bereikt hebben is het creëren van een Berlijnse muur. Asse wordt als het ware doormidden gesplitst, zij van het centrum en wij van de overkant. Grote delen van Asse gaan in een getto leven. En dan stel ik mij de vraag hoe gaat die ontsluiting gebeuren? O.a in de Prieelstraat!

Zelf geeft u toe dat met dit traject het fileprobleem niet zal oplossen. Integendeel, het probleem wordt enkel verschoven met 50 meter! Het Agentschap bruggen en omwegen had ons toch tenminste enkele alternatieve trajecten kunnen voorstellen met de voor- en nadelen ervan. Neen we krijgen nu één traject en dat wordt ons door de strot geduwd zoals bij de ganzen. En daar is het Kafkaëske weer!

Ik vrees burgervader dat de dag dat het eerste huis tegen de vlakte gaat een dag van woede zou kunnen zijn. Denk aan de lugubere sequentia “Dies irae et dies illae” gezongen destijds tijdens de begrafenissen. Het is die dag van woede dat de Opperrechter in zijn Laatste Oordeel zijn verdict zal vellen over alle doden voor al zijn daden. Deze opperrechter zou wel eens de kiezer kunnen zijn.

Tot slot wil ik toch nog even Cato de Oude in herinnering brengen. Hij leefde ongeveer 200 v.Chr. en was een Romeinse legerofficier en magistraat. Een lelijke man met blauwe ogen en rossig haar. Hij presteerde het nog op 80-jarige leeftijd voor een tweede maal vader te worden. Er staan me dus nog een 10-tal zwoele jaren te wachten.

Voor de latinisten onder jullie, Cato was bekend voor zijn gerundivum. Ieder toespraak eindigde hij met de uitspraak dat Carthago, de eeuwige rivaal van Rome, moest verwoest worden. Dat gebeurde wel, maar eerst in 150 v.Chr. Hij was ook bekend voor zijn kernachtige uitspraken. Een ervan, soms ook hier toepasselijk was: woordenwisselingen te vermijden met kletskousen.

In navolging met Cato zal ook ik bij iedere gelegenheid het huidige traject veroordelen als zijnde een irrelevant gegeven. Gooi dat kleurboek weg. En vraag het agentschap haar huiswerk opnieuw te doen.