Het Vlaams Belang Regio Leuven reageert met ongeloof op het bericht van staatssecretaris De Block (Open VLD) inzake de aankoop van een hotel met 55 ruime kamers op het bedrijventerrein van Holsbeek om er een open terugkeercentrum voor asielzoekers van te maken. Naast het feit dat Vlaams-Brabant met 4 (o.a het INAD-centrum, het centrum 127 bis en De Caricole) van de 7 terugkeercentra al ruimschoots is ‘toebedeeld’ wijzen we erop dat er niet zozeer nood is aan een bijkomend open centrum, maar des te meer aan gesloten terugkeercentra. Zo bleek eerder reeds dat in de zogenaamde open ‘Turtelhuisjes’ meer dan de helft van de uitgeprocedeerden het land uiteindelijk niet (vrijwillig) verlaat, onder meer door de centra te ontvluchten en in de illegaliteit onder te duiken.
De zware incidenten in de asielcentra van onder meer Arendonk en Helchteren toonden overigens de enorme veiligheidsrisico’s aan van dergelijke open centra, waar de betrokken asielzoekers niet verplicht zijn om in het asielcentrum te blijven.

Het Vlaams Belang stelt daarom volgende actiepunten voor:
– Vluchtelingen moeten bij voorkeur opgevangen worden in hun eigen streek en/of continent;
– Er moeten opvangcentra komen aan de grenzen van de officiële onveilige landen;
– De bestaande open centra dienen omgevormd te worden tot gesloten centra (zoals Centrum 127 bis – Steenokkerzeel)

Volksvertegenwoordiger Hagen Goyvaerts: “Het wordt hoog tijd dat het vluchtelingenverdrag van de conventie van Geneve in vraag wordt gesteld. De zogenaamde humane overweging die ervan uitgaat, gaat niet op. Asielzoekers gedurende jaren in onzekerheid in een Westers land (i.c. Vlaanderen) laten settelen door een ellenlange procedure, hun kinderen er laten schoollopen, om ze vervolgens terug te sturen, getuigt niet van veel menselijkheid.

Vlaams Belang Regio Leuven zal niet nalaten om deze problematiek onder de aandacht van de bewoners uit Holsbeek en de onmiddellijke nabijheid te brengen en door kortelings een protestactie op te zetten.

Hagen Goyvaerts
Volksvertegenwoordiger
0497/28.04.34