De Open VLD laat vandaag andermaal zien hoe ver zij is meegedreven met de Franstalige politieke agenda. In haar advertentiereeks ‘Mensen hebben vleugels’ triomfeert ze in de Vlaamse dagbladen met ‘één grote Brabantse gemeenschap’ die tijdens de voorbije staatshervorming is opgericht.

De creatie van de “Hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel” was nochtans een Franstalige eis ter compensatie van de gedeeltelijke splitsing van BHV. Het Vlaams Belang heeft de oprichting van deze nieuwe instelling altijd fel bestreden. We hebben voortdurend aangeklaagd dat hiermee voedsel werd gegeven aan de expansiedrang van Brussel en dat de onzalige oude provincie Brabant nieuw leven werd ingeblazen.

We zogen dit niet uit onze duim. De Franstaligen stelden deze nieuwe ‘communauté métropolitaine’ immers meteen voor als een feitelijke uitbreiding van Brussel tot het oude Brabant. Getuige daarvan de verklaring van MR-voorzitter Charles Michel op diens partijwebstek : “Bruxelles est élargie par la mise en place d’une communauté métropolitaine comprenant l’ensemble des communes de Grand Brabant.

Tijdens de debatten in het parlement hebben de Vlaamse meerderheidspartijen dure eden gezworen dat die “Hoofdstedelijke Gemeenschap” enkel een overlegorgaan is en zeker niet moet begrepen worden als een nieuw politiek niveau.

Vandaag is duidelijk dat deze “Brabantse Gemeenschap” alvast voor de VLD veel meer is dan een schimmig overlegorgaan. Het gaat om een duidelijk politiek project dat helemaal aansluit bij de logica van de Franstalige partijen.

Door vleugels te geven aan het fossiel van de oude provincie Brabant werkt de VLD mee aan een concurrent voor de Vlaamse Gemeenschap in Vlaams-Brabant. Als staaltje van masochisme en verregaande collaboratie kan dit echt wel tellen.