Gisteren stelde ik op de provincieraad enkele mondelinge vragen over het oude Wijnpersgebouw in Leuven, waarvan de deputatie 11 jaar geleden een cultureel centrum beloofde te maken + een huisvesting voor Monumentenwacht
Hier nog een krantenartikel van toen: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=nbra09052003_045

Daarvan is evenwel nooit iets in huis gekomen, ondanks het feit dat wij dat toen in de provincieraad goedkeurden en er jaar na jaar budgetten werden geschrapt uit de buitengewone begroting. Onbegrijpelijk gewoon!

Wij gaan hier verdere vragen over stellen, want we vinden het onaanvaardbaar dat men dit historisch gebouw zomaar laat leegstaan. Men zou hier op zijn minst ruchtbaarheid moeten aan geven om nieuwe ideeën in te zamelen als men er zelf geen blijf mee weet.

Vriendelijke groeten

Jan Laeremans

Hier mijn vragen:

Tien jaar geleden werden er door de deputatie zeer concrete plannen gesmeed om het oude wijnpersgebouw uit de 16de eeuw helemaal te renoveren en om te vormen tot een soort cultureel centrum, waar ook de Monumentenwacht zou intrekken. Met de commissie hebben we toen dat gebouw bezocht en we hebben maquettes van het project gezien.

Intussen heb ik daar al lang niets meer van vernomen.

Kan de deputatie mij meedelen:

1) wanneer dat project werd geschrapt en waarom?
2) hoeveel er toen is geïnvesteerd in dat project (architectenbureau enz.)?
3) tot wanneer er leerlingen in dat gebouw zaten?
4) wat de huidige situatie is van dit beschermd monument: waarvoor wordt het nog gebruikt, in welke toestand is het, zijn er belangrijke onderhoudskosten of investeringen nodig?
5) of de deputatie plannen heeft met dit gebouw?

Antwoorden van Tom Dehaene
1) het werd nooit uitgevoerd, maar ook nooit geschrapt
2) Er was 100 000 euro voorzien voor een studiebureau en 63000 werd effectief uitbetaald.
3) Tot 2003
4) In 2012 werden er dringende instandhoudingswerken uitgevoerd
5) We houden dat nog in beraad. Misschien komt het er nog wel van.