Twee weken geleden kreeg een deel van onze provincie opnieuw te maken met een serieuze wateroverlast, meer bepaald Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Merchtem, …

Daaruit blijkt duidelijk dat de bufferbekkens die tot nu toe gebouwd zijn, absoluut nog niet volstaan om onze inwoners te vrijwaren, ondanks het feit dat de watertoevloed niet eens zo extreem groot en langdurig leek.

Graag zou ik dan ook van de deputatie vernemen:

1) hoe zij de overstromingen achteraf beoordeelt
2) hoe de bufferbekkens gefunctioneerd hebben
3) of zij contact heeft genomen met Aquafin om haar evaluatie te kennen? In Grimbergen bestaat de indruk dat de werken van Aquafin de toestand verslechterd hebben i.p.v. verbeterd
4) of de prioriteiten nu gewijzigd dienen te worden: moeten bepaalde projecten versneld worden uitgevoerd en andere vertraagd? Moeten sommige bekkens vergroot worden?
Zullen er extra middelen worden vrijgemaakt?
5) Of zij rekening zal houden met het advies van de Gecoro van Grimbergen i.v.m. de mogelijke extra impact van het Eurostadion op de waterhuishouding in de omliggende gemeenten?

Antwoord

De investeringen die de afgelopen jaren zijn gebeurd door Gemeente, provincie en Vlaams Gewest hebben zeker geholpen: de bufferbekkens waren volledig gevuld – anders was het allemaal nog veel erger geweest.

Helaas duurt het allemaal veel te lang eer we nieuwe maatregelen kunnen nemen: administratief duurt het soms jaren eer de vergunningen er allemaal zijn en soms slepen juridische procedures jarenlang aan, zoals in Nieuwenrode.

Momenteel zijn er voldoende middelen voorzien.

Aquafin wordt door de Vlaamse overheid gecontroleerd

De vraag van de Gecoro Grimbergen zal zeker onderzocht worden.