Het Vlaams Belang pleit voor een apart noodnummer voor dierenmishandeling en -verwaarlozing. Vlaams Parlementslid Els Sterckx (Vlaams Belang) – die zich specialiseert in Dierenwelzijn – kaartte die materie woensdagvoormiddag in de commissie Dierenwelzijn aan bij bevoegd minister Ben Weyts (N-VA). Die wilde echter niet op haar voorstel ingaan. “Ik betreur het dat minister W eyts niet op mijn suggestie wil ingaan en zal verder bewijzen verzamelen die de wenselijkheid van dit noodnummer aantonen”, liet Sterckx weten.

Nochtans bestaat dergelijk systeem al in het buitenland. “Een dergelijk meldpunt bestaat al in meerdere landen, waaronder Nederland (noodnummer 144) en het Verenigd Koninkrijk (de zogenaamde. ‘Cruelty Line’)”, zegt Sterckx. “Het nummer wordt er de klok rond bemand door mensen met expertise in dierenwelzijn, waarover lokale agenten meestal niet beschikken. Nog beter zou zijn indien in samenwerking met andere landen hetzelfde noodnummer in gans Europa wordt gehanteerd. ” 

Huidige rapporteringssystemen voldoen niet om dierenmishandeling aan te pakken, vindt Vlaams Belang

Minister Weyts wimpelde het voorstel van Sterckx echter af door te stellen dat hij “het nut niet zag van een inflatie van allerlei meldpunten”. De minister verwees ook naar het algemeen infonummer van de Vlaamse overheid 1700 en de website van de Dienst Dierenwelzijn waar meldingen kunnen worden gedaan. 

Het antwoord van Weyts overtuigt echter niet, vindt het Vlaams Belang. “Wanneer men het infonummer 1700 belt, wordt de voorafgaande keuzemogelijkheid ‘Dierenwelzijn’ niet eens vermeld en op de website van Dierenwelzijn zijn de invulvakken ‘eigenaar’ en ‘adres eigenaar’ verplicht in te vullen velden, ook al ken je die niet”, aldus nog Sterckx. “De lokale politie wimpelt klachten over dierenleed dan weer al te vaak af wegens ‘niet prioritair’ of onvoldoende expertise.” 

Het parlementslid kondigt ten slotte aan de minister te zullen blijven confronteren met bewijzen die aantonen dat de huidige benadering niet volstaat en de invoering van een algemeen noodnummer Dierenleed zich opdringt. De beelden over de afgelopen zitting zijn hier te raadplegen. Chris Janssens

Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement