Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw besloot om afvalcontainers weg te nemen in een sociale woonwijk. Meer dan 185 woningen kregen amper 10 dagen tijd om zich te schikken naar deze asociale en onredelijke maatregel.

De reden van het weghalen van die afvalcontainers was omdat deze een aanzuigeffect creëren voor sluikstorters. Eddy Longeval, die woonachtig is nabij deze containers was bevoorrechte getuige om de zwakke argumentaties van het gemeentebestuur te ontkrachten. Hij stuurde, toevallig begin deze maand, onderstaande vragen naar het College.

Gelukkig was er de nodige persaandacht, zie helemaal onderaan dit bericht. Jammer genoeg zullen de afvalcontainers op 3 november weggehaald worden.

Situaties Molok-containers wijk Impeleer

Toelichting:

In de wijk Impeleer kunnen de inwoners hun (huisvuil)afval gesorteerd deponeren in daarvoor voorziene containers (hierna genoemd ‘Moloks’).

Er zijn 4 locaties met telkens 4 Molokcontainers (GFT – papier/karton – glas – restafval), er is een intern reglement voor het gebruik ervan en alleen de bewoners van de wijk Impeleer kunnen en mogen er gebruik van maken. Elke container is voorzien van een slotje, elke woning werd voorzien van sleutel. Inwoners betalen in hun (sociale) huurcontracten een bijdrage voor het gebruik van de Moloks, bovenop de gemeentelijke bijdrage voor de huisvuilophaling.

Situatie:

In veel gevallen hebben de Moloks een bijzondere aantrekkingskracht bij sluikstorters. Niet-bevoegden passeren, of rijden langs, en deponeren hun persoonlijke afval naast de containers. Ook niet huisvuilafval zoals meubilair, versleten speelgoed, auto-onderdelen, … worden er achtergelaten.

Naast het maatschappelijk fenomeen van sluikstorten liggen er nog een aantal andere zaken aan de basis bij dit specifiek probleem in de wijk. Zo zijn de slotjes van enkele containers al jarenlang kapot en worden ze niet vervangen. Zo zijn enkele containers eenvoudig te openen zonder sleutel. Zo zijn er nog heel wat voormalige bewoners die nog steeds een sleutel bezitten. Zo is er een aanzuigeffect gecreëerd van sluikstort die sluikstorters aantrekken. En waarbij degene die het goed menen en die netjes de regelementen naleven niet met hun afval terecht kunnen omdat de containers veel te snel overvol zitten.

Voorstel tot oplossing:

Opdracht geven aan de huisvestingsmaatschappij, de bewuste exploitant van de Moloks, … om na te gaan of alleen de huidige bewoners nog een sleutel hebben en proactief iedereen die geen toegang meer heeft en die alsnog een sleutel zou hebben aan te schrijven.

Opdracht geven aan de huisvestingsmaatschappij, de bewuste exploitant van de Moloks, … om dringend werk te maken van nieuwe slotjes zodat de containers veilig gesloten kunnen worden en alleen gebruikt kunnen worden door wie een passende sleutel heeft.

Regelmatige controle door de GAS-ambtenaar

Gebruiksreglement plaatsen bij de containers (cfr. regelement gemeentelijke speelpleintjes)

Regelmatige controle door mobiel camerasysteem

Eddy Longeval, gemeenteraadslid Vlaams Belang, 9 oktober 2020