In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft het Vlaams Belang vandaag met groeiende verbazing en ergernis geluisterd naar de regeringsverklaring van minister-voorzitter Vervoort. Verbazing vooral ook omdat er überhaupt een regeringsverklaring was.  Want over welke regering spreken we? Met of zonder cdH?  Beschouwt  cdH zich nog als deel van de Brusselse regering, en beschouwt de rest van de regering cdH nog als coalitiepartner in de regering? Vervoort mag dan vandaag wel een motie van vertrouwen hebben ingediend, het is nog maar de vraag in hoeverre de arm van Lütgen ook tot in Brussel reikt, en hoe lang cdH de PS nog zal dulden.

Vlaams Belang-fractievoorzitter Dominiek Lootens : “Het feit dat de afgelopen weken in Brussel het ene zinkgat na het andere ontstond mag blijkbaar symptomatisch zijn voor het beleid en de samenhang van deze regering.  Namelijk: ze is gefundeerd op los zand, laat grote gaten achter, en is fundamenteel gevaarlijk voor Brussel en de Brusselaars.

Ergernis was er ook omwille van de inhoud van Vervoorts verklaring over de werkgroep ‘Goed Bestuur’. Een werkgroep waarin iedereen welkom was, behalve de Vlaams-nationale Vlaams Belang oppositie. Dat alleen al toont aan dat die werkgroep een lachertje is, en dat die er enkel is om bepaalde gevestigde politieke belangen te verdedigen. Denk maar aan de plannen om het aantal lokale mandatarissen te verminderen zonder dat daarin ook maar enige garantie voor een politieke minimumvertegenwoordiging voor Nederlandstaligen zit vervat. Integendeel zal het een terugkeer zijn naar het systeem van de flamands de service op de francofone lijsten. Dat partijen zoals Open VLD, SPa, Groen of CD&V daar niet tegen protesteren is begrijpelijk. Zij zijn nu reeds vaak de flamands de service op die lijsten.

Daarom zal Dominiek Lootens ook in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegevoorzitter Vanhengel hierover interpelleren.  Het is namelijk de dwingende taak van de VGC om de belangen van de Brusselse Vlamingen te behartigen, en inderdaad toe te zien op een afdwingbare politieke vertegenwoordiging van de Vlamingen in de hoofdstad.

Stijn Hiers
Fractiesecretaris