Massa volk op ID-meeting met het Vlaams Belang: “Ons Europa!”

De Europese koepelpartij Identiteit & Democratie (ID) van het Vlaams Belang hield vandaag een grootse meeting in de Antwerpse Handelsbeurs. Meer dan 1.000 mensen zakten af om ID-kopstukken als Geert Wilders (PVV), Gerolf Annemans (Vlaams Belang) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) te horen spreken. Ook de Hongaarse justitieminister Judit Varga van Fidesz, de partij van Hongaars premier Viktor Orbán, tekende present. De centrale boodschap van de meeting betrof de Europese identiteit en soevereiniteit onder het motto: “Ons Europa. Want Europa moet Europees blijven!” Tijdens de bijeenkomst publiceerden de deelnemers tevens de ‘Antwerp Declaration’, een verklaring om die boodschap kracht bij te zetten. 

De aanwezigen hekelden voornamelijk de EU-top als ondemocratisch, wereldvreemd en te ver afstaand van het volk, terwijl ze de soevereiniteit van de Europese natiestaten, als enig valabel alternatief, naar voren schoven binnen de ‘Antwerp Declaration’. Bovendien werd massamigratie beschouwd als een bedreiging voor de Europese beschaving en identiteiten. 

“Europa is onze thuis”

“Europa is het grote huis waarin ook Vlaanderen thuis is”, zei fractieleider in het Europees Parlement Annemans (Vlaams Belang) tijdens de meeting. “En het is onze enige thuis. Maar het wordt samen met zijn fundamenten aangevallen. Niet langer ziet men de tradities, waarden en normen van deze oude beschaving – zoals vrije meningsuiting, gelijkwaardigheid van man en vrouw, liefde voor wetenschap, vooruitgang, het gezin als de hoeksteen van de samenleving – als vanzelfsprekend en goed.” 

“Die fundamenten worden aangevallen van binnenuit door linkse woke-activisten die ieder deel van onze identiteit problematiseren en willen afbreken”, vervolgde Annemans. “En ze krijgen daarin steun van de eurocraten die de EU leiden. Zij willen op hun beurt Europa herleiden en deconstrueren tot een steriele vrijhandelszone binnen een liberale superstaat. Want tradities, gedeelde waarden en collectieve identiteiten zoals volkeren staan de evolutie naar een continent van geatomiseerde consumenten in de weg. Wij willen daarentegen datgene wat we van onze ouders en grootouders meekregen, koesteren en opnieuw doorgeven. Dat is de Europese gedachte die wij uitdragen en die de verdere samenwerking in Europa hoort vorm te geven. Zonder supranationale dwang, maar vrijwillig en verenigd.”

ID weigert open grenzen, arbeidsmigratie, en onderstreept “belangrijk verschil tussen Europa en de EU”

De andere ID-leden gingen verder in op de Antwerpen-verklaring. Zo werd de nationale soevereiniteit van de lidstaten vooropgesteld. In dat kader klaagden ze aan dat de Europese Commissie de ‘principes van de rechtsstaat’ misbruikt “om lidstaten in een dwangbuis te steken waardoor de nationale democratie wordt ondermijnd”. In die zin werd de ‘Conferentie over de toekomst van Europa’ die vorige maand werd afgerond fundamenteel afgewezen als zijnde een “theatraal optreden dat geenszins het democratisch deficit van de EU heeft opgelost”.

“We moeten verder ook zeer waakzaam zijn tegenover de opengrenzenambities van de EU-bonzen”, zei Van Grieken. “De ‘Talent Partnerships’ (die zorgen voor flexibelere arbeidsmigratie) zijn niets meer dan een versnelling hoger schakelen van de Noord-Afrikaanse migratie naar Europa. De nood aan goedkope, vreemde arbeid die in de hoofden van eurocraten en bepaalde werkgeversorganisaties leeft, is een bedreiging voor de sociale en culturele cohesie binnen Europa. Landen als Nederland, Frankrijk en Vlaanderen hebben genoeg massamigratie te verduren gehad, en hebben trouwens genoeg werklozen. Nee aan sociale dumping. Ja aan ons Europa!”

De Antwerpen-verklaring werd gebald in acht speerpunten:

 1. De afwijzing van de ‘Conferentie over de toekomst van Europa’.
 2. De herbevestiging van vrijwillige samenwerking tussen soevereine staten binnen Europa.
 3. De afwijzing van transnationale EU-kieslijsten.
 4. De afwijzing van het conditionaliteitsverordening, die lidstaten in een gecentraliseerde dwangbuis steekt.
 5. De afwijzing van een EU-leger.
 6. De herbevestiging van de grenzen van Europa waarbinnen de Europese burgers beschermd worden.
 7. De herbevestiging van Europese samenwerking waarbij alle lidstaten hun rechten behouden.
 8. Een oproep aan alle patriottische en conservatieve krachten om intens samen te werken in aanloop van de EP-verkiezingen van 2024.

Sil Van Langendonck
Persmedewerker Vlaams Belang

Bijlagen:

 1. Sfeerbeelden_ID-meeting_1.jpg
 2. Sfeerbeelden_ID-meeting_2.jpg
 3. Sfeerbeelden_ID-meeting_3.jpg

Zie ook: 

1. https://www.facebook.com/vlbel…

2. https://www.facebook.com/vlbel…

3. https://www.facebook.com/photo…