1 op 7 sociale woningen toegewezen aan vreemdelingen

1 op 7 sociale woningen in Halle-Vilvoorde wordt bewoond door mensen die niet beschikken over de Belgische nationaliteit. Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams Belang opvroeg bij minister Homans. Voor een goed begrip: mensen met de dubbele nationaliteit zijn hier niet in opgenomen. Het werkelijke aantal mensen van niet-Belgische afkomst ligt dus nog een pak hoger.

Van zowat 7.500 sociale woningen die in Halle-Vilvoorde door de verschillende huisvestingsmaatschappijen (Providentia, Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting, Woonpunt Zennevallei, Inter-Vilvoordse maatschappij voor huisvesting) worden verhuurd, worden er 1.012 bewoond door mensen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken. Zowat 1 op 7 dus. Op de wachtlijst zien we die verhouding fors toenemen: meer dan 1 op 3 kandidaat-huurders in Halle-Vilvoorde is geen Belg.

Wetende dat er momenteel 3.989 landgenoten in de regio op de wachtlijst staan, stuiten de cijfers het Vlaams Belang tegen de borst. Marokkanen vertegenwoordigen overigens de grootste groep bij de vreemde huurderspopulatie, leren we uit cijfers van het Vlaamse Agentschap voor Sociaal Wonen.

Volgens het Vlaams Belang zijn de cijfers in de praktijk zelfs nog frappanter, aangezien mensen met de dubbele nationaliteit niet in de cijfers zijn opgenomen. Zo beschikken de meeste niet-Europese allochtonen in ons land – 85 procent van de Turken en 82 procent van de Marokkanen – over de Belgische (en dus dubbele) nationaliteit. Zij worden in de statistieken beschouwd als ‘Belg’. “Het laat zich raden wie het slachtoffer is van de massale intocht van vreemdelingen in onze sociale huisvesting. Dat zijn onze eigen behoeftigen. Gemiddeld moeten zij drie jaar wachten op een sociale woning”, reageert Klaas Slootmans, lijsttrekker voor het Vlaams Belang in Halle-Vilvoorde.

Slootmans vreest bovendien dat dit nog maar het begin is, aangezien de tienduizenden asielzoekers die de afgelopen twee jaar een asielstatuut kregen toegekend nu massaal kandideren op de sociale woningmarkt. Door het asielstatuut hebben zij dezelfde rechten als een Belg. Het Vlaams Belang ontwaart daarbij een manifeste onrechtvaardigheid. “Of kunnen de dames en heren van de meerderheidspartijen verantwoorden waarom iemand, die al jarenlang heeft bijgedragen, gelijkgesteld wordt aan een net aangekomen Afghaan?”, klinkt het.

Het Vlaams Belang dient daarom – naar Deens voorbeeld – een voorstel van decreet in dat stelt dat een immigrant zich pas kandidaat kan stellen voor een sociale woning wanneer hij ten minste zeven van de acht voorbije jaren legaal in het land verbleven heeft en ten minste gedurende drie jaar daarvan een inkomen uit arbeid heeft gehad en sociale zekerheidsbijdragen betaald heeft.