Vlaams Belang wil absolute voorrangsregeling voor kinderen van Nederlandstalige ouders

Door de nabijheid van de hoofdstad en de taalgrens kampen de Halse basisscholen met een bovengemiddelde instroom van anderstalige nieuwkomers. Vooral de basisscholen De Leerboom en de Vrije basisschool op de Lenniksesteenweg krijgen het hard te verduren. Gevolg: een dalend onderwijsniveau en rode alarmsignalen van leerkrachten en experts. Het Vlaams Belang legt concrete voorstellen op tafel.

 De Halse basisscholen staan voor enorme uitdagingen. Uit cijfers van de Vlaamse overheid blijkt immers dat het aantal leerlingen met een vreemde thuistaal in onze gemeente enorme proporties aanneemt. In basisschool De Leerboom loopt dat zelfs op tot 43 procent.

 De voorbije jaren waarschuwden verschillende schooldirecties meermaals voor de massale instroom van anderstalige nieuwkomers. Zowat de helft van de leerkrachten noemde in een enquête van het weekblad Knack de aanhoudende instroom van anderstalige leerlingen “een

zorgwekkende ontwikkeling.” Uit een enquête van Het Nieuwsblad bleek dan weer dat twee op de drie leerkrachten vindt dat de onderwijskwaliteit daalt als gevolg van de massale instroom van migranten.

 Verontrustende evolutie

 Die mening is ook de Amerikaanse onderwijsexpert Michael Kerry toegedaan. In Knack (4 april 2018) stelde hij dat “meer diversiteit op school doorgaans een negatief effect heeft.” Terecht, zo blijkt. Een recent internationaal vergelijkend onderzoek (Progress in International Reading Literacy Study) toont aan dat Vlaamse kinderen voor de  eerste keer onder het Europese gemiddelde scoren voor begrijpend lezen. En ook voor wiskunde en wetenschap boeren we achteruit: 1 op 6 leerlingen haalt zelfs de minimumvereisten niet.

Het gaat dan over jongeren die niet genoeg kunnen rekenen om basissommen te maken aan de kassa van de supermarkt, en die met de beste wil van de wereld niet kunnen zeggen waarover een tekst gaat die ze net gelezen hebben. We verliezen op amper 12 jaar tijd maar liefst 40 procent van onze sterke leerlingen, terwijl de rij ongekwalificeerden almaar langer wordt.  In een wereld waar onderzoek, ontwikkeling en technologische innovatie een steeds grotere rol spelen, is dat zonder meer een verontrustende evolutie.

Klaas Slootmans

Lijsttrekker provincieraad Halle-Vilvoorde