[PERSBERICHT – 21 maart 2018]

Surrealisme in het Vlaams Parlement: N-VA STEMT TEGEN EIGEN VOORSTEL voor ‘getrapte kinderbijslag’ voor immigranten

Ortwin Depoortere: “Terwijl de aan vluchtelingen uitgekeerde kinderbijslag verdubbeld is tot 32,9 miljoen euro, maakt een nieuw kinderbijslagdecreet ons land nóg aantrekkelijker voor immigratie.”

Surrealisme in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement: De N-VA presteerde het gisterennamiddag om in het Vlaams Parlement tegen een ‘eigen’ voorstel te stemmen. Het betreft een voorstel voor de invoering van een zogenaamde ‘getrapte kinderbijslag’ voor nieuwkomers.

In september 2015 werd België overspoeld door asielzoekers. Omdat de bevolking zich massaal verzette tegen het opengrenzenbeleid, lanceerde de N-VA toen het voorstel om nieuwkomers in ons land slechts een ‘getrapte kinderbijslag’ toe te kennen, evenredig met het aantal jaren verblijf in ons land, om Vlaanderen zo minder aantrekkelijk te maken voor immigratie. N-VA-parlementslid Sarah Smeyers mocht haar wetsvoorstel toelichten op de voorpagina van een Vlaamse krant. Het Vlaams Belang bood N-VA en Open VLD – die een gelijkaardig pleidooi in de pers hield – meteen een wisselmeerderheid aan voor de realisatie van de getrapte kinderbijslag.

Het voorstel van N-VA zou echter een stille dood sterven. In november 2015 stelde de Raad van State immers vast dat de N-VA het voorstel voor een getrapte toegang tot de kinderbijslag foutief in het federaal parlement had ingediend, terwijl het Vlaams Parlement bevoegd is voor kinderbijslagen. Vervolgens deed het Vlaams Belang wat de N-VA naliet: het N-VA-voorstel opnieuw indienen in het parlement dat wél bevoegd is.

Wat gisterennamiddag gebeurde, tart alle verbeelding: het voorstel van het Vlaams Belang werd weggestemd, ook door N-VA. Ortwin Depoortere: “Terwijl de N-VA in de pers uitbazuinde de kinderbijslag voor immigranten te willen verminderen, stemt de N-VA nu ,wanneer het erop aan komt, niet alleen haar eigen voorstel weg, maar stemt de partij nu net het omgekeerde, namelijk een nieuwe wetgeving die onze sociale zekerheid aantrekkelijker dan ooit maakt voor immigratie. Dankzij de forse sociale tarieven die in het nieuwe kinderbijslagdecreet zijn opgenomen, zullen OCMW-immigranten voortaan immers hogere kinderbijslagbedragen ontvangen dan Vlaamse tweeverdieners.”

Uit het pas ontvangen antwoord van bevoegd minister Vandeurzen op een vraag van Ortwin Depoortere blijkt intussen dat de aan vluchtelingen uitgekeerde kinderbijslag op drie jaar tijd bijna verdubbeld is. In 2014 werd in totaal 17.5 miljoen euro kinderbijslag toegekend aan vluchtelingen. In 2017 was het bedrag al toegenomen tot 32,9 miljoen euro. Met dank aan – onder meer – de N-VA!