Pano-reportage creëert ophef

Seniorenforum Vlaanderen nam met ontsteltenis kennis van de verklaringen gisteren in ‘Pano’ van de gedragseconoom Jan-Emmanuel De Neve. Die stelt voor de “oudere generatie” een soort ‘coronataks’ te laten betalen. Het is volgens hem vooral de ‘jongere generatie’ die onder de crisis en de lockdown lijdt.

Dit voorstel schendt het gelijkheidsprincipe natuurlijk flagrant, zo vindt het seniorenforum. Heeft de ‘oudere generatie’ dan schuld aan het uitbreken van de pandemie? Integendeel, klinkt het bij de seniorenorganisatie, bij de ‘lockdownfeestjes’ en andere vastgestelde overtredingen van de quarantaineregels waren niet het bepaald ouderen die de vaakst werden aangetroffen.

“Het is dan ook totaal onzinnig en onzindelijk om in deze crisis generaties tegen elkaar op te zetten door te trachten af te wegen wie er nu ‘vooral onder lijdt'”, zo klinkt het. “Elke generatie wordt op haar manier erg getroffen. Ouderen, naast een veel hoger sterfte-risico ook door gedwongen opsluitingen, eenzaamheid en gebrek aan contacten met hun dierbaren. Jongeren door allerlei beperkingen van hun actieve leven en (soms) door financiële gevolgen zoals gedeeltekijk loonverlies.”

Het Seniorenforum roept de senioren en hun vertegenwoordigers op om attent te zijn en niet toe te laten dat dergelijke gedachtengang door politici zou overgenomen worden

Elke inwoner hoort burgerzin genoeg te hebben om te begrijpen dat deze crisis de totale gemeenschap gigantisch veel geld kost en nog zal kosten. Dit zal hoe dan ook, in een of andere vorm, door de gemeenschap moeten gedragen worden. Dat daarbij ook de idee van een bijkomende speciale ‘coronabelasting’ zou kunnen overwogen worden is niet ondenkbaar. Maar een belasting geheven op basis van leeftijd in plaats van op draagkracht is absoluut onaanvaardbaar voor het Seniorenforum.

Hilde De Lobel
Voorzitter

Roeland Van Wallegem
Secretaris

Seniorenforum Vlaanderen:

Tel.:  0495/24.18.13  0478/48.68.18  02/721.22.54

Facebook: https://www.facebook.com/seniorenforumvb/?ref=bookmarks

Website:    https://seniorenforum.vlaamsbelang.org/                  “                   “

Adres:

Molenstraat 14, 1740 Ternat   

Lange Lozanastraat 250/6,  2018 Antwerpen