Afgelopen zondag kwamen een tiental actievoerders bijeen in het Albertpark in Halle voor een anti-Israël manifestatie. Ze eisten o.m. een staakt-het-vuren in het recent conflict en een einde van het ‘koloniaal’ regime in Palestina. Het communistische PVDA en een aantal multikul verenigingen waren de organisatoren die overigens de toelating kregen van het stadsbestuur. Klik hier voor het HLN-artikel.

Het Vlaams Belang Halle vindt dit een nutteloze provocatie en stelt zich vragen bij de houding van de socialistische burgemeester Snoeckx. ‘Halle is niet de plaats om aandacht te vragen voor complexe problemen in het Midden-Oosten. De sympathie voor de Palestijnen komt erop neer dat men sympathie heeft voor Hamas, tot op heden een terroristische groepering’ aldus VB-gemeenteraadslid André Gorgon. ‘In de manifestatie is er jammer genoeg geen enkele keer opgeroepen tot dialoog en vrede met het legitiem-democratische Israël. Wat zou er overigens gebeurd zijn mocht er een tegenbetoging hebben plaatsgevonden’ vraagt Gorgon zich af.

Tot slot zou het Vlaams Belang Halle liever geen enkele demonstraties nog willen van, voor of door buitenlandse groeperingen in Halle. De uitdagingen voor de stad zelf zijn al groot genoeg en deze verdienen alle aandacht.