Op de afgelopen gemeenteraad in Sint-Pieters-Leeuw werden twee agendapunten die onrechtstreeks vanuit de Vlaams Belang-fractie kwamen goedgekeurd.

In juni vorig jaar werd een extra agendapunt ingediend door Vlaams Belanger Eddy Longeval om een tarief in te voeren voor de zogenaamde vreemdelingenkaart. Er werd toen door de voltallige raad, behalve door Vlaams Belang, tegengestemd. De motivering van de meerderheid was dat retributies alleen bij het einde of het begin van een werkjaar ter stemming worden gebracht.

Op de raad van deze maand kwam het punt opnieuw op de agenda en werd met unanimiteit aangenomen.

Het tweede punt dat indirect goedgekeurd werd betreft een motie ter ondersteuning van de burgemeester die ijveren voor een eigen rechtbank in Halle-Vilvoorde. Op voorstel van de Vlaams Belang-fractie werd deze al goedgekeurd in de provincieraad van Vlaams-Brabant. Het was bijgevolg dezelfde motie die Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw in de lokale gemeenteraad ter stemming bracht.

Behalve wat kleine wijzigingen in de inleiding en het woord “Toekomstforum” dat toegevoegd werd keurde de N-VA/CD&V-meerderheid en Vlaams Belang de motie goed.

Hiermee bewijst Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw dat constructieve oppositie voeren tot succesvolle resultaten kan leiden.

Namens het bestuur