Op de afgelopen gemeenteraad in Sint-Pieters-Leeuw stelde Vlaams Belang-gemeenteraadslid Eddy Longeval voor om het koningsportret te verwijderen uit het gemeentehuis.

Het ophangen van de zogenaamde statieportretten in een openbaar gebouw is immers geen verplichting, eerder een aanbeveling. Volgens de Vlaams Belang-fractie, die rekende op de steun van de Vlaams-Nationalisten van N-VA in de meerderheid, staat het koningshuis symbool voor ondemocratische waarden die niet thuishoren in het gemeentehuis.

Het resultaat was dat behalve raadsleden Eddy Longeval en Katleen Bury, alle overige raadsleden, inclusief de N-VA-burgemeester tegenstemden. Kortom, met de steun van N-VA blijven de koning en koningin een ereplaats krijgen in Sint-Pieters-Leeuw.

Namens het bestuur

 

 

 

 

Extra agendapunt voor de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw van 25/01/2018

Indiening door Eddy Longeval, Vlaams Belang

Verwijdering van het koningsportret in het gemeentehuis

Inleiding:

Nog steeds hangt het koningsportret aan de inkom van de (niet-administratieve) toegang van het gemeentehuis. Het plaatsen van het koningsportret in een gemeentehuis is een aanbeveling en geen verplichting.

Staat u mij toe mijn agendapunt eventjes toe te lichten. Ik weet het, ik val net tussen een hoogst drukke gemeenteraadsagenda (amper 7 agendapunten) en de zware taak erna, namelijk de wijnproeverij.

Dit agendapunt bracht Vlaams Belang overigens al eens ter stemming in de vorige legislatuur en het was mij telkens ontsnapt om dat tijdens deze legislatuur opnieuw op de agenda te plaatsen. De afgelopen vijf jaar zitten immers Vlaams-Nationalisten in de meerderheid en het had gekund dat ze zelf het initiatief hadden genomen, net zoals een aantal andere gemeenten (om Brasschaat en ook Lubbeek de gemeente waar Theo Francken burgemeester is niet te noemen) de portretten wegnamen, in sommige gevallen zelfs al vanaf dag 1.

Het is geen wettelijke verplichting de foto te laten hangen, men kan overigens gerust de aanbeveling naast zich neerleggen. Het weghalen van die foto, en eventueel schenken aan een museum, zou een belangrijk signaal zijn waarmee de gemeente de democratische regels hoger inschat dan het volksvreemde overbodige en overgefinancierd koningspaar.

Ik reken op Vlaams-Nationalisten in deze raad om voor dit punt te stemmen en reken op de democratische inborst van degene die, net als ik, het onwaardig vinden dat het koningspaar dezelfde egards krijgen als voormalige burgemeesters die wel hun plaats verdienen in een fotogalerij beneden aan de ingang van het gemeentehuis.

Motivering:

Het Belgische koningshuis is een niet-democratische instelling, onder meer omdat het staatshoofd niet door het volk werd verkozen.

Besluit:

De gemeenteraad beslist om het koningsportret volledig uit het gemeentehuis te verwijderen.