Het stadsbestuur, bij monde van de Algemeen Directeur, in opdracht natuurlijk, heeft beslist de commissievergaderingen voor de maand maart 2020 op te schorten, maar wel de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 – 03 te laten doorgaan, omdat de Vlaamse overheid de werking van de bestuursorganen toelaat, ( niet aanraadt), en dus ook van de Gemeenteraad.


De fractie Vlaams Belang Tienen zal, rekening houdende met de nationale voorschriften, niet deelnemen aan de gemeenteraadzitting van 26 – 03, en dit om volgende redenen:


1. De agenda van de gemeenteraad wordt zo miniem mogelijk gehouden.
2. Elke fractie zal slechts één vraag mogen stellen. Dit betekent dat er dus beperkingen worden opgelegd aan de gemeenteraadsleden, en de gemeenteraad een maat voor niets is. Beperkingen opleggen is ondemocratisch. Als de gemeenteraad dan toch moet doorgaan, wat is dan de achterliggende reden van deze beperking? Als men aanwezig is, loopt men sowieso van in het begin een risico. Het virus houdt geen rekening met de tijd, en wacht niet tot 22.00 uur om toe te slaan.
3. Er wordt aangeraden dat raadsleden, vanaf de leeftijd van 65 jaar, beter niet deelnemen, omdat zij tot een risicogroep behoren. Het wordt weliswaar niet verboden, maar men doet beroep op de burgerzin van betrokken raadsleden. Aangeraden, niet verboden, want anders zou dit natuurlijk in tegenstrijd zijn met de wet op discriminatie van 10 mei 2007. Het betreft hier een inbreuk op grond van discriminatie wegens leeftijd. Hadden wij er hun niet op gewezen, hadden ze gevraagd (zoals aangegeven in eerste schrijven), om niet deel te nemen. De antidiscriminatiewet van 2007 gooit roet in het eten.
4. Men doet eveneens beroep op de burgerzin van de raadsleden, indien zij zich niet 100% gezond zouden voelen, of zouden behoren tot die groep van mensen die een risico lopen. Lopen risico: mensen, ouder dan 65 jaar, maak daar maar 60 jaar van, diabetespatiënten, mensen met hoge bloeddruk, lage bloeddruk, mensen met vaatziekten, hartpatiënten, mensen met verlaagde zuurstoffuncties, mensen met longproblemen, astma, verkoudheid, enz. Wij vragen ons in eer en geweten af hoeveel mensen er dan betrokken zijn.
5. In 2019 ging de gemeenteraad niet door wegens de PAASVAKANTIE! Is deze crisis minder erg dan de behoefte om op reis te kunnen gaan tijdens de paasvakantie? De ware reden is dat er minstens 10 gemeenteraden moeten plaatsvinden per jaar, en dat het verschuiven zou betekenen dat men een andere datum dient te pinnen. Dat brengt de reisplanning in gevaar. En dat is waarschijnlijker belangrijker dan het oplossen van de huidige problemen. Het lijkt erop, we zeggen niet dat het zo is, dat het beleid, in navolging van de uitverkoop van Vlaanderen (zie federale goocheltrucs bij het vormen van de noodregering), de mens op de achtergrond zet.
6. Er is een samenscholingsverbod uitgevaardigd. Een gemeenteraad met 31 raadsleden, personeel om de streaming te waarborgen, en in aanwezigheid van de Algemeen Directeur, lijkt zeer zeker op het negeren van dat verbod. Daarenboven kan er geen publiek de gemeenteraad bijwonen.
7. De politie zal een PV opstellen wanneer ze DRIE mensen, niet behorende tot dezelfde familie, samen zien. Dat wordt lotje trekken, en binnen en buiten komen met een vastgelegd tijdsrooster per gemeenteraadslid?

Onze mening is heel eenvoudig.
In deze vervelende, moeilijke, zelfs levensbedreigende omstandigheden, en waarbij er maar één gemeenschappelijk onderwerp mag zijn, namelijk het bedenken van oplossingen om ONZE BEVOLKING te vrijwaren van ergere miserie, is een gemeenteraad, zonder eigenlijke impact, NIET nodig. De bekommernis om onze bevolking te helpen, daar waar men kan, is veel en veel malen belangrijker. Discussies over waar er zebrapaden, voetgangersovergangen, of bloembakken moeten komen, zijn nu niet aan de orde, zoals ook discussies over toekomstige vergoedingen nu niet prioritair zijn. Later, als er betere tijden aanbreken, is er nog genoeg tijd om elkaar de huid vol te schelden.


Nu, opzettelijk het risico lopen op besmetting, want men kan drager zijn zonder duidelijke symptomen, is in strijd met alle opgelegde maatregelen. Stel U even de vraag waarom er in het parlement een eedaflegging doorging, enkel in bijzijn van de fractievoorzitters, en niet van de volksvertegenwoordigers?


Uit verschillende bronnen werd ons medegedeeld dat veel gemeenten de zittingen verschuiven. Natuurlijk moet Tienen weer eens dwarsliggen.
Enkele voorbeelden van dwarsliggen: kinderspeelplaatsen open, waar ze overal elders werden gesloten. Vuilzakken niet verkrijgbaar in Stadhuis, maar mensen doorverwijzen naar drukbezette plaatsen, zoals Delhaize, Colruyt enz.


Wij zijn geen fatalisten die alles zomaar aanvaarden wat op ons toekomt. Wat gebeurt kunnen we niet vermijden, maar we gaan het lot niet tarten of opzoeken. Wij willen er zijn voor onze mensen in nood, hen helpen, en steunen, en dat kunnen we niet bereiken op een overbodige Gemeenteraad, die om CORONA redenen zo kort mogelijk wordt gehouden.
Wij wensen onze collega’s die aanwezig MOETEN zijn op bevel van, veel succes, maar bovenal een goede gezondheid. Wij hopen jullie ALLEN te mogen begroeten op de volgende gemeenteraad, in betere omstandigheden. Zorg voor de mensen, zorg voor jullie families.

Joël Dereze
Fractievoorzitter Vlaams Belang Tienen