Vlaams Belang Tremelo is verbijsterd dat er sinds 1 januari 2013 tot op vandaag een bedrag van maar liefst 60.000 € te veel aan zitpenningen werd uitbetaald aan de OCMW-raadsleden.

We hadden het vermoeden dat er één en ander niet juist was want op de OCMW-raad van 25 juli stond dit reeds op de dagorde onder “gesloten zitting”.

Ook werden we via een anonieme bron op de hoogte gebracht dat er voor duizenden euro’s te veel werd uitbetaald.  Het was de bedoeling dat het Vlaams Belang daarover vragen zou stellen aan de verantwoordelijke maar blijkbaar is alles sneller op de perstafel terechtgekomen.

Daar waar de voorbije jaren werd bespaard op allerhande diensten ten koste van hulpbehoevenden hebben de OCMW-raadsleden zich nu schaamteloos verrijkt.

Dat je dat als raadslid niet METEEN merkt, begrijpt gemeenteraadslid Alain Verschaeren:” De betaalstaten van het sociaal secretariaat zijn niet altijd even overzichtelijk. Maar dat een instelling als het OCMW na het eerste jaar van foutieve betalingen niet merkt dat hun effectieve uitgaven niet overeenstemmen met de gebudgetteerde presentiegelden, dat snap ik niet zo goed … Men moet de schuld nu ook niet helemaal in de

schoenen van het sociaal secretariaat schuiven zoals OCMW-voorzitter Jan Van Herck doet in de krant. Geen enkele van de 9 raadsleden en de administratie van OCMW en gemeente Tremelo heeft zogezegd iets gemerkt gedurende al die jaren. Dat dit alles naar boven is gekomen na een controle van de uitgaven van het OCMW is een mager excuus. Waren er de voorbije jaren dan geen controles?”  

Vlaams Belang is de enige partij die geen afvaardiging heeft in het OCMW en is dus op geen enkele manier betrokken partij.

Alle traditionele partijen, CD&V, Open VLD, N-VA en Sp.A-Groen, hebben zich nog maar eens van hun beste kant laten zien. Waar ze allemaal toeteren voor eerlijke politiek is het in werkelijkheid heel anders.

De inwoners van Tremelo verdienen beter!!!

 

Voorzitter en gemeenteraadslid

Vlaams Belang Tremelo

Alain Verschaeren